АИКБ ще си сътрудничи с канадска асоциация

banker.bg АИКБ ще си сътрудничи с канадска асоциация

09.11.2015

Асоциацията на индустриалния капитал в България сключи Споразумение за сътрудничество с Канадско-българският бизнес съвет. Подписите си под документа сложиха председателят на АИКБ Васил Велев и „златният“ партньор и почетен член на Управителния съвет на КББС Дьони Льоклер. Споразумението е предпоставка за взаимодействие между двете организации, но конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят за всеки отделен случай.

Рамковото споразумение има широк обхват и основно визира 5 насоки. Първата е за осъществяване на износ от предприятията-членове на АИКБ в Канада. На второ място се нарежда осъществяването  на инвестиции на територията на България от канадски предприятия. Подготовката и реализацията на съвместни проекти в трети страни, е третата основна насока, а четвъртата е за научно-техническо сътрудничество. Последно, но не последно място е организирането на съвместни форуми, сред които конференции, семинари и медийни кампании.

Споразумението се определя и като основна стъпка за осъществяване на съвместни дейности в областта на бизнес представителството, търговските взаимоотношения, установяване на делови контакти между членовете на двете страни. Освен това реализацията на постигнатата договорка се оценява като полезна и за двете страни.

Припомняме, че Канадско-българският бизнес съвет е канадска асоциация с нестопанска цел. Тя е правно учредена на през 1996година, а нейната мисия е да насърчава обмена на стоки,  услуги, информация и опит. Освен това и да осъществява икономическото сътрудничество между България и Канада.