Наши партньори

Наши партньори

Насърчаването на експорта на български стоки и услуги е сред основните насоки за развитие на АИКБ. То включва:

Разработване и системно изпълнение на програма за информираност на бизнеса за възможностите за успешна реализация на български стоки и услуги на външни за страната ни пазари;

Насочване на фондове за целево финансиране на малките и средни предприятия в инициативите им за реализация на български стоки и услуги на външни за страната ни пазари;

Насърчаване прилагането на схеми за гарантиране кредитите на експортно-ориентирани предприятия.

По линия на организационно развитие и международно сътрудничество приоритетно подпомагаме дружествата – членове на АИКБ чрез провеждане на политики и действия за:

Ефективен и адекватен достъп до външно финансиране;

Развитие на корпоративните ресурси, в т.ч. човешки ресурси, ресурси за НИРД;

Предоставяне на членовете на АИКБ на информация за външнотърговски и международни контакти.

Ето някои от тях:

АЗЕРБАЙДЖАН

Посолство на Азербайджанската република
Канцелария: 1113 София, ж.к. “Изток”, ул. “Чарлз Дарвин” № 6
Тел.: +359 2 817 00 70
Факс: +359 2 817 00 77
E-mail: sofia@mission.mfa.gov.az

Правителството на Азербайджан започва амбициозна програма за развитие на „НЕнефтената“ икономика в страната. Това е свързано с приоритетно развитие на редица отрасли, сред които на първо място са селското стопанство и информационните технологии. Правителството в Баку отдава особено значение на чуждестранния инвеститорски интерес към Азербайджан, както и на всякакви форми на бизнес партньорство.

В кампанията за представяне на инвестиционните възможности и на икономическия климат в Азербайджан са пряко ангажирани посланниците на страната – факт, който би трябвало да послужи за поука и на нашето Външно министерство. Предложените интересни и изчерпателни материали за инвестиционни и предприемачески възможности в рамките на азербайджанската икономика бяха лично предадени от Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова, посланник на Азербайджан, на председателя на УС на АИКБ г-н Васил Велев по време на лична среща, състояла се в централата на Асоциацията. Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова беше придружена от третия секретар в посолството на Република Азербайджан в България – г-жа Вусала Садъгова.

По време на срещата бяха обсъдени широк спектър въпроси, свързани с икономиката на Азербайджан, както и с редица детайли около индустриалните отношения в България, към които Н. Пр. Посланник Гурбанова прояви особен интерес. Тя изрази надежда, че чрез АИКБ, информацията за бизнес перспективите на азербайджанския пазар ще стигнат до максимален брой български предприемачи и инвеститори.

За повече информация разгледайте любезно предоставените ни двуезични каталози:


Click to launch the full edition in a new window
Publisher Software from YUDU


Click to launch the full edition in a new window
Publisher Software from YUDU