Комисии към Националния съвет

1. Комисия по аграрна политика

Съпредседатели

Димитър Маджаров                                       Явор Гечев

NS-Dimitar_MadjarovNS-Yavor_Gechev

 

Членове – Богдан Борисов, Георги Василев, Диляна Славова, Йордан Господинов, Михаил Тачев, Недялко Колаксъзов, Руси Николов

Секретар – Валерия Петрова

2. Комисия по висше образование и наука

Съпредседатели

Боян Бойчев                                       Нено Джеврев

NS-Boyan-Boychev

Членове – Богдан Угърчински, Димитър Гишин, Илия Келешев

Секретар – Росица Стелиянова

3. Комисия по данъчна и осигурителна политика и бюджет

Съпредседатели

Александър Керезов                                 Румен Радев

NS-Aleksandyr-Kerezov

NS-Rumen-Radev

Членове – Катя Крънчева, Николай Славчев, Росица Тричкова

Секретар – Добрин Иванов

4. Комисия по европейски програми и проекти

Съпредседатели

Божидар Нейчев                                Михаил Бояджиев

NS-Bojidar-Neytchev

NS-mihail-boqdjiev

ЧленовеБорислав Киров, Виолин Ненов, Геновева Христова, Даниела Анкова, Николай Ялъмов, Петя Милушева, Поликсена Кръстанова, Славина Миленова

СекретарРосица Стелиянова

5. Комисия по енергетика

                                Председател

 Румен Радев

NS-Rumen-Radev

Членове – Богдан Угърчински, Боян Паунов, Пола Найденова

Секретар – Теодор Дечев 

6. Комисия по здравеопазване

Съпредседатели

д-р Петя Георева                                      д-р Янко Здравков 

Членове – Анатолий Кънев, Бойко Георгиев, Йордан Каменов, доц. д-р Кирил Карамфилов, Люпчо Кочовски, д-р Методи Янков, д-р Христо Мазнейков

Секретар – Добрин Иванов

7. Комисия по индустриална политика

Председател

Никола Зикатанов

NS-Nikola-Zikatanov

Членове – Благовеста Шинева, Галин Господинов, Димитър Гишин, Иван Ревалски, Людмил Михайлов, Христо Илиев, Цветана Янкова

Секретар – Теодор Дечев

8. Комисия по капиталови пазари

Председател

Данета Желева

NS-Daneta-Jeleva

Членове – Георги Бахнев, Даниела Пеева, Ивета Кунова, Любомир Бояджиев, Николай Ялъмов, Петко Кръстев, Светозар Абрашев, София Аргирова, Стефан Петранов, Румен Радев

Секретар – Николай Митанкин

9. Комисия по конкурентоспособност

Председател

Румен Радев

NS-Rumen-Radev

Членове – Богдан Угърчински, Божидар Нейчев, Виолин Ненов, Галин Господинов, Геновева Христова, Даниела Анкова, Илзе Атанасова, Илия Келешев

Секретар – Росица Стелиянова

10. Комисия по култура и творчески индустрии

Председател

Николай Дойнов

NS-Nikolai-Doinov

Членове – Бойко Ненов, Владислав Симеонов, Искра Радева

Секретар – Илка Спасова

11. Комисия за малки и средни предприятия

Председател

Елеонора Негулова

NS-Eleonora_Negulova

Членове – Даниел Делчев, Димитър Христов, Петър Иванов, Пламен Йончев, Христо Лазаров

Секретар – Валентина Радева

12. Комисия по медии

Председател

Кънчо Стойчев

NS-Kqncho-Stoychev

Членове – Александър Александров, Димитрина Христова, Екатерина Димитрова, Милчо Близнаков, Тодора Радева

Секретар – Валентина Радева

13. Комисия по международно сътрудничество

Председател

Бойко Недялков

NS-Boiko-Nedqlkov

Членове – Геновева Христова, Георги Минчев, Емил Димитрофф, Кръстю Станилов, Николай Дойнов, Радослава Димитрова

Секретар – Милена Ангелова

14. Комисия по околна среда

Председател

Мариана Итева

NS-Mariana-Iteva

Членове – Алексей Кънчев, Борислав Великов, Даниела Анкова, Руси Николов, Тачо Пашов

Секретар – Валерия Петрова

15. Комисия по регионална политика

Съпредседатели

Мариана Итева                                        Стефан Василев

NS-Mariana-Iteva

NS-stefan-vasilev

Членове – Антон Андронов, Благо Благоев, Диян Господинов, Николай Иванов, Николай Киров, Павел Диковски

Секретар – Валентина Радева

16. Комисия по тристранно сътрудничество

Председател

Стефан Василев

NS-stefan-vasilev

Членове – Георги Минчев, Николай Славчев, Стойчо Симов, Трифон Трифонов

Секретар – Ивелин Желязков

17. Комисия по транспорт

Съпредседатели

Георги Минчев                                    Светослав Станулов

NS-Georgi-Minchev

NS-svetoslav-stanulov

Членове – Георги Бонин, Иван Ангелов, Илзе Атанасова, Йовко Йоцев, Никола Христов, Пламен Проданов

Секретар – Петя Запрянова

18. Комисия по туризъм

Съпредседатели

Кънчо Стойчев                                        Милчо Близнаков

NS-Kqncho-Stoychev

NS-milcho-bliznakov

Членове – Димитър Дичев, Жельо Душев, Здравко Костадинов, Иванка Данчева, Хараламби Анчев

Секретар – Валентина Радева

19. Комисия по услуги от общ интерес

Съпредседатели

Георги Беловски                                          Деян Дънешки

NS-Georgi_Belovski NS-deqn-dyneshki

Членове – Владимир Владимиров, Мариана Итева, Павел Петров, Радослав Димитров

Секретар – Теодор Дечев

20. Комисия по човешки ресурси, демография и професионално образование

Съпредседатели

Богдан Угърчински                                    Бойко Недялков

NS-Bogdan-Ugyrchiski

NS-boiko-nedqlkov

Членове – Калин Йончев, Кольо Райнов, Костадинка Маркова, Красимир Георгиев, Надя Василева, Стойчо Симов, Хараламби Анчев, Цветана Янкова

Секретар – Росица Стелиянова