Нормативни документи

Устройствени документи на Асоциацията на индустриалния капитал в България: