Международна политика

 • Работа в рамките на членството в МОТ/МОР.
 • Работа в рамките на участие в организации в ЕС:
  – Активна работа за изготвяне на становища на ЕИСК по въпроси, приоритетни за АИКБ;
  – Запазване на позициите и по-активно представителство в органите на SGI Europe;
  – Aктивно сътрудничество със SMEUnited посредством „Произведено в България“.
 • Работа в рамките на участие в МКСОР и МКПП:
  – Разширяване и укрепване на членския състав на МКСОР и МКПП;
  – Работа за развитие на двустранните бизнес контакти между членове на АИКБ и членове на организациите от МКСОР и МКПП.
 • Задълбочаване на сътрудничеството с UNIDO.
  – Споделяне на добри практики в сферата на насърчаване на корпоративната социална отговорност;
  – Участие на членове на АИКБ в национални, регионални и глобални проекти на UNIDО;
  – Изготвяне на становища при формулиране на общи цели за устойчиво развитие в интерес на членовете на АИКБ.
 • Привличане за членство, разширяване на сътрудничеството и активно взаимодействие с билатерални камари за развитие на бизнес отношенията и обмяна на опит със съответните страни.