Международна политика

 • Работа в рамките на членството в МОТ/МОР.

 • Работа в рамките на участие в МКСОР:
  – Разширяване и укрепване на членския състав на МКСОР;
  – Работа за развитие на двустранните бизнес контакти между членове на АИКБ и членове на организациите от МКСОР.


 • Работа в рамките на участие в организации в ЕС:
  – Активна работа за изготвяне на становища на ЕИСК по въпроси, приоритетни за АИКБ;
  – Запазване на позициите и по-активно представителство в органите на СЕЕР;
  – Евентуално членство на структури от състава на АИКБ в UEAPME.


 • Задълбочаване на сътрудничеството с UNIDO:
  – Споделяне на добри практики в сферата на насърчаване на корпоративната социална отговорност;
  – Участие на членове на АИКБ в национални, регионални и глобални проекти на UNIDО;
  · Изготвяне на становища при формулиране на общи цели за устойчиво развитие в интерес на членовете на АИКБ.