Ако е необходимо – закрийте МВР и учредете ново министерство, което да отговаря за вътрешната сигурност в страната

Следва пълният текст на позицията на АИКБ във връзка с обявените полицейски протести. Позицията може да изтеглите също в PDF и MS Word формат.


Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) смята заявленията на синдикалните лидери в системата на МВР, които заплашват обществото с нови полицейски протести, за преминаващи границата на поносимостта и за откровено изнудване на обществото, на изпълнителната власт и на Народното събрание.

Вече години наред, сме свидетели на постоянен натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност”, без да сме свидетели на подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност или за тяхното имущество. МВР продължава да бъде НЕреформирано и свръхнаселено, а исканията за увеличаване на заплатите са постоянно на дневен ред. Едновременно с това броят на извършените престъпления не намалява (превенцията е на ниско ниво), а разкриваемостта не бележи ръст.

На индустрията се налага да издържа, образно казано, още едно МВР в лицето на частните охранителни фирми, които охраняват собствеността на предприятията. Възниква парадоксът, че частните охранители се справят по-добре със задачите си при много по-ниско заплащане на служителите им, без да отчитаме изобщо допълнителните привилегии на служителите на МВР.

Служителите на МВР би трябвало да си дадат сметка, че те са финансирани от данъците на работещите в заводите, по строежите и на полето и трябва да се замислят над ефективността си, а не да изнудват обществото със заплахи за протести. Ние не можем да отминем с лека ръка щетите, които бяха нанесени на обществения ред под формата на организиран хаос в уличното движение при последните полицейски протести. Натискът на служителите на МВР граничи с рекет, а рекетът е наказуем.

Всъщност, по данни на Евростат, през 2014 г. България излиза на второ място в ЕС по дял на разходите за сигурност в държавния бюджет. За миналата година България е заделила за нуждите на сигурността цели 7 на сто от държавния бюджет. Средният дял на разходите за сигурност в ЕС е приблизително 3,7 на сто.

Тези дни беше направен опит обществеността да бъде измамена, като в медиите беше разпространено твърдението, че България е на 18 място в ЕС по брой полицаи на глава от населението. Това е изключително нагла манипулация, особено като се има предвид, че разпространителите на тези твърдения се позовават на Евростат. Добре е да се знае, че данните в Евростат за броя на полицаите в страните от ЕС обхващат периода от 2001 до 2007 г.(1) По тази причина там НЯМА информация за България, защото данните за личния състав на МВР престанаха да бъдат класифицирана информация и бяха огласени от министър Михаил Миков едва през 2008 г.

Тогава стана ясно, че щатният състав на МВР се състои от 63 000 души, от които 47 000 са били наречени полицаи, 8 000 – пожарникари, 5 000 – работници в администрацията и 3 000 души са работили в научно-практическите звена. Тогава наблюдателите бързо направиха изчислението, че при население от 7 640 238 души, по последните статистически данни от тогава, на България й се падат по 615 полицаи на 100 000 души от населението.

Това изчисление ни изпрати на първо място по брой на полицаи на глава от населението в ЕС, като след България идваха Италия с 552 полицаи на сто хиляди души население, Испания с 481 и Македония с 480. Тогава анализаторите не пропуснаха да покажат, че чудовищният ръст на броя на полицаите в България е в пълна дисхармония по отношение на данните за броя на извършените престъпления и още повече – за разкриваемостта им.(2) 

През 2013 г. „челната ни позиция” по брой полицаи на глава от населението вече беше верифицирана в световен мащаб.(3) Макар че „отстъпихме” пред Италия и Португалия, България „гордо” се класира на осмо място в света. Тази класация, съставена по данни на ООН, беше дълго време новина номер едно в социалните мрежи. Заслужава да се отбележи, че от седемте държави преди нас, четири са с изключително високо ниво на терористична заплаха – Русия, Турция, Италия и Алжир.

През 2015 г. тази класация отново беше потвърдена. Данните за България тогава сочат, че у нас се падат 398,1 полицаи на сто хиляди жители. Това е положението – към 2015 г. България е трета в ЕС и осма в света по брой полицаи на сто хиляди жители. Като тук НЕ включваме останалите служители на МВР! По брой служители на МВР на глава от населението, по общодостъпна информация, България е световен лидер /изключвайки държавите джуджета/.

АИКБ стои зад честните полицаи, които искат радикално подобрение в системата на МВР и безкомпромисна борба с престъпността. Ние знаем, че те имат редица основания за недоволство – най-вече, когато става дума за екипирането им и за неясноти и непрозрачност при провеждане на обществени поръчки, след които според изявленията и на редови полицаи и на синдикални лидери, личният състав в МВР получава униформи, които си сменят цвета при пране и обувки с рекордно кратък срок на годност.

Ние обаче призоваваме честните полицаи, тези, които рискуват здравето и живота си „на терен” според тяхната терминология, да проумеят, че проблемите на сигурността на гражданите, от една страна, и техните лични служебни проблеми – от друга, никога няма да се решат, докато под формата на колегиална, респективно синдикална солидарност, се защитава правото на паразитиране върху системата на МВР на огромен брой служители с неясни функции, наричани от самите полицаи „чантаджии”. Ние не отричаме необходимостта от униформена администрация въобще, но на всички е ясно, а най-много на полицаите, които са в пряка конфронтация с криминалната престъпност, че чудовищното раздуване на щатовете, всевъзможните синекурни длъжности и невъзможността на част от служителите да покрият елементарни изисквания за физическа и специална подготовка НЕ дават никакъв шанс за подобрение на работата на МВР.

Гражданите, които са и данъкоплатци, искат от МВР защита на живота си, на честта си и на имуществото си. Вече става ясно, че при сегашното положение на нещата, подобни цели не са постижими. Необходими са радикални мерки, ако искаме нещо да се промени в положителна посока.

АИКБ застава зад тезата, че е необходимо рязко съкращаване на „чантаджийските” длъжности в МВР за сметка на също така рязко повишаване на заплатите на хората, които работят „на терен” – очи в очи с криминалната престъпност. Може да се окаже, че съкращенията трябва да достигнат до неподозиран мащаб, като например, че 40 на сто от щатните длъжности в МВР са неоправдаващи съществуването си, дублиращи се длъжности, длъжности с неясни функции, длъжности, които откровено нямат функции. Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на терен, за увеличение на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност.

Ние не си правим илюзии, че подобна задача е лесно постижима. Ясно е, че далеч по-скромни и почти козметични реформи срещнаха яростна съпротива, синдикални протести и транспортен хаос по улиците на столицата.

Затова ние се обръщаме към изпълнителната власт, към парламентарното мнозинство, а също и към опозицията в Народното събрание – проявете смелост и политическа воля. Застанете зад необходимостта от радикална реформа и не играйте политически игри на дребно. Ако е необходимо – закрийте МВР и учредете ново министерство, което да отговаря за вътрешната сигурност в страната. Дайте шанс на тези, които искат реално да работят за безопасността на гражданите и за спазването на вътрешния ред. Утре може да бъде късно.


  1. Eurostat, Police Officers, http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/CRIM_PLCE
  2. Манолова, Зорница, Колко много са много полицаи ?, Преглед на стопанската политика, ИПИ, 27 юни 2008 г., http://ime.bg/bg/articles/kolko-mnogo-sa-mnogo-policai/
  3. Виж: http://www.investor.bg/sviat/6/a/grafika-na-denia-stranite-s-nai-mnogo-policiia-187917/