Алтернативен метод за решаване на правни спорове

Във връзка със сключен договор за арбитраж между АИКБ и Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“ (МАПА), приложено представяме на Вашето внимание дейността на Софийски арбитражен съд при сдружение МАПА – бързоразвиваща се институция, която адекватно отговаря на нуждите на бизнеса в синхрон с търговските обичаи при решаване на спорове. Участват и като институционален арбитър при решаване на спорове между неправителствени организации, а в екипа им са включени професионалисти с доказан международен опит. Имат сключени редица партньорства с водещи, световно признати правораздавателни институции. Ползват опита на нашите партньори, които имат над 100 години опит в арбитража и са отсъдили над 40 000 дела.

Първото международно споразумение за партньорство е договорено с Международния арбитражен съд в Москва. През 2018 г. стават пълноправен член на Международната арбитражна камара в Париж. На 18.04.2018 г. подписват Споразумение за сътрудничество с CAIP. Прогнозния резултат от подписването на международния меморандум е едно по-голямо доверие от страна на френската държава в частност на френския бизнес при водене на търговски спорове в Република България, а от своя страна това ще даде до възможност на българския бизнес и българската държава да участват равнопоставено в международни  спорове.

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Арбитражното производство предхожда държавното правосъдие. Това е алтернативен метод за решаване на правни спорове. Предимствата на арбитражния съд са следните:

 • Продължителност на процеса – при арбитражното производство няма втора и трета инстанция. Обичайно решението не отнема повече от 30 до 60 дни. Продължителността на арбитражното производство за международни дела протича в рамките от 2 до 6 месеца. Арбитражното производство може да бъде особено полезно за компаниите, които имат сключен договор с чуждестранни фирми.
 • Достъпност – цените за арбитражно производство могат да бъдат до 4 пъти по-ниски от държавните такси. 
 • Страните могат да участват активно в процеса. 
 • Разходите за такси и разноски в арбитражния съд в зависимост от цената на иска са средно в размер на 6 % от материалния интерес, докато в държавния съд те са 16 % от него. Това е така именно, защото арбитражното производство е едноинстанционно, а не дву- или триинстанционно като държавното.
 • Трябва да изтъкнем не само цената и бързината на арбитражното производство, но и възможността фирмите да изберат процедура, приложим закон и арбитър (съдия), който е длъжен да спазва конфиденциалност при разглеждане и разрешаване на спора. Електронно правосъдие на МАПА предоставя възможност всички документи по процеса да бъдат подадени електронно, което едновременно се пести време и създава удобство на клиентите. 
 • Следва да се има предвид, че Софийски арбитражен съд работи с електронно правосъдие, което спестява изключително много разходи по явяване на юристи или адвокати по делата. 
 • Изграден процес за водене на виртуални заседания (чрез видео връзка), което дава възможност за улеснено финализиране на процеса.
 • Проведено бе обучение на представители от членовете на АИКБ за арбитри и вещи лица, които вече са вписани като такива. Клиентите имат възможност сами да изберат своя арбитър. По този начин сте сигурни, че Вашият интерес се защитава от компетентен специалист от Вашия бранш или такъв, отблизо запознат с дейността Ви. За контраст в държавното производство се назначават съдебни състави на случаен принцип.
 • При сключване на договор за арбитраж със Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“ (МАПА), членовете на АИКБ получават 10% отстъпка от предварително обявената тарифа за таксите на Софийски арбитражен съд към МАПА. 
 • В случай, че желаете да се възползвате от предимствата на арбитража е необходимо търговските договори, които сключвате да съдържат т. нар. „арбитражна клауза“ със следното примерно съдържание:
  „Всички спорове, отнасящи се до настоящия договор, ще бъдат решавани от Софийския арбитражен съд при Международната асоциация за правосъдие и арбитраж съобразно неговия правилник“. 

Арбитражният съд дава възможност за бързо, евтино и ефективно решаване на спорове, а търговците успяват да запазят бизнеса си.


За повече информация вижте и кратко представяне на Софийския арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж”.