АОБР представи приоритетите си пред Гражданско движение „Воля“

Асоциацията на организациите на българските работодатели представи приоритетите си пред лидера на Гражданско движение „Воля“ Веселин Марешки и икономическия му екип. Работната среща бе част от поредицата срещи, които четирите работодателските организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ провеждат с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. Сред дискутираните теми бяха предложенията на работодателските организации за осигуряване на квалифицирана работна ръка за българската икономика, както и предложенията за подобряване на бизнес средата в страната, което да повиши конкурентоспособността на българските производители.

АОБР се обяви за бърза и дълбока реформа в професионалното и висшето образование. „Принципът „Парите следват ученика“ трябва да бъде преосмислен, а във висшето образование да бъдат въведени държавни стипендии с ангажимент за реализация в страната за период от 3-5 г.“, заяви Васил Велев, председател на УС на АИКБ. Той допълни, че държавата трябва да спре да изнася организирано работна ръка и да предприеме мерки за внос на кадри с помощта на двустранни споразумения с държави като Молдова, Украйна, Армения. Наред с това председателят на АИКБ предложи всеки нормативен акт, преди да бъде приет, да бъде оценен и от гледна точка на това как се отразява на малкия и средния бизнес. „Три четвърти от заетите в българската икономика са в малки и средни предприятия и реализират 70% от продажбите, но за тях бюрокрацията е най-тежка. Трябва да се следва не само на думи европейският принцип „Мисли първо за малкия“, заяви Велев.

Важна тема за АИКБ, която бе поставена по време на дискусията, бе развитието на капиталовия пазар. „Това е възможност за държавните компании, които се листват на борсата, да подобрят корпоративното си управление, а големи инфраструктурни проекти, ако са действително добри, могат да се финансират и чрез борсата“, посочи Васил Велев.

„Темите, които са приоритетни за работодателските организации, се припокриват с програмата на Гражданско движение „Воля“, увери Веселин Марешки. „Ако всичко в държавата ни беше наред, като голям работодател, аз щях да стоя от вашата страна на масата, а не да се включвам в политиката”, каза той и увери работодателските организации, че е категорично за запазване на данъчния модел в България.

Лидерът на „Воля“ се съгласи с изразеното мнение от страна на работодателските организации, че влизането на опитни предприемачи в парламента ще допринесе за прокарването на бързи и ефективни мерки за развитие на страната.

На работната среща присъстваха:
– от страна на АИКБ – Васил Велев, председател на УС, Добрин Иванов, изпълнителен директор, Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество“;
– от страна на БСК – Божидар Данев, изпълнителен председател, Димитър Бранков и Камен Колев, заместник-председатели;
– от страна на БТПП – Красимир Дачев, член на УС, Александър Димитров, експерт „Икономически анализи и политика“;
– от страна на КРИБ – Румяна Георгиева, парламентарен секретар.
– От страна на Гражданско движение „Воля“ – Веселин Марешки и експертите Калинка Ковачева, Веселин Халачев, Стефан Августинов, Илиян Матеев, Стефан Аксиев, Мирослав Николов и Климент Найденов.

За повече информация вижте ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.