АИКБ счита, че икономическия ръст в страната се задържа поради недостиг на работна сила и прекомерна административна намеса

В позицията на АИКБ по проекта на Бюджет за 2018 г. се подчертава, че има възможност БВП да нарасне през 2018 година между и над 3.8 – 4.2 %, ако правителството насочи системни усилия за решаване на основния проблем на бизнеса, възпиращ увеличаването на производството и износа, а именно – липсата на квалифицирани и производителни човешки ресурси

Позицията на АИКБ по проекта на Бюджет 2018 г. беше обсъдена на проведено вчера заседание на Националния съвет на Асоциацията и в нея АИКБ отново предупреждава, че повишаването на равнището на заетостта (особено на нискоквалифицираните кадри) би могло да се насърчи, ако се пристъпи към бипартитно договаряне на минималната работна заплата по браншове, ако бъдат премахнати минималните осигурителни прагове и доплащането за прослужено време (т.нар. “класове“). Отказът от административно определяне на МРЗ, МОД и на политика по доходите като цяло би осигурило възможност за допълнително нарастване на БВП, както и за включване в заетост на повече хора с ниска и без квалификация.

Друга важна тема беше обсъждането на това какви мерки да бъдат предприети в европейски и в национален план за насърчаване на МСП, които произвеждат 2/3 от БВП на страната и дават работа на 3/4 от заетите у нас. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал г-н Васил Велев подчерта, че малкият бизнес е по-уязвим, по-малко ефективен и често няма възможност да поддържа нужната администрация. Затова според него е особено важно прилагането на Акта за малкия бизнес, както и на теста за малки и средни предприятия при оценката на определени административни актове. Тъй като осигуряването на по-добри условия за МСП е един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, АИКБ също активно се включва в дискусията по темата, като основните предложения са свързани с:

  • Искане за промяна на дефиницията за МСП, на основа на която се решава дали компаниите имат достъп до финансиране от европейските фондове, до по-евтини кредити и редица административни облекчения;
  • Въвеждане на законово задължение – както в ЕС, така и в България, за спазване на принципите „мисли първо за малките“, „само веднъж“ и на мълчаливото съгласие;
  • Провеждане на тест за пригодност към нуждите на МСП на всички предлагани законодателни промени.

В партньорство с Европейския икономически и социален съвет АИКБ ще организира специална дискусия по темата през следващата седмица – на 9 ноември от 9.30 ч. в Гранд Хотел София.

IMG_9194

Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България обсъди възможностите на иновациите за развитие на бизнеса. Те бяха представени от г-н Владимир Йосифов, директор в Световната организация по интелектуална собственост /WIPO/. По негови данни, ако преди 1990 г. у нас са се подавали 4500 заявки за изобретения и 600 – за търговски марки годишно, то днес заявките за изобретения са 150 годишно, а молбите за регистриране на търговски марки достигат 1500.   Успешните иновации обаче зависят от реализацията на пазара, категоричен е експерът. Ако единица е инвестицията в едно изобретение, изработването на прототип ще струва – 10 единици, пробното производство – 100, а излизането на пазара – 1000.  Индустриалната инфраструктура на малката фирма у нас, която има 10-15 служители не й позволява такива разходи за инженери, за адвокати и за маркетинг на изделието.

Тук е и ролята на АИКБ, смята Владимир Йосифов, която да подпомогне малките и средни компании в страната.

Най-представителната на национално равнище работодателска организация АИКБ, която обхваща 3/4 от икономическите дейности в страната,  има трима нови членове. Националният съвет на работодателската организация одобри вчера членството на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, на Българската асоциация за текстил и кожи и на фармацевтичната компания „АБВИ” ООД.

Така АИКБ става още по-компетентна да представлява българския бизнес, коментира председателят на Асоциацията Васил Велев.


Прилагаме прессъобщение в PDF и Word формат.