АИКБ определи приоритети в дейността си за 2018 г.

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) на Общо събрание, което се проведе днес, прие отчетите за дейността през 2017 г., бюджет за 2018 г. и определи приоритетите в дейността си за 2018 г.

Основни приоритети на АИКБ са ускорено изграждане на електронното управление; продължаване на борбата със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията; продължаване на усилията за ограничаване на държавната намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест и присъединяване на България към ERM II, Шенген и ОИСР.

Акцент в дейността на АИКБ ще продължи да бъде ускоряване на реформите в образователната система и по-широкото въвеждане на професионалното образование и дуалното обучение. АИКБ ще съсредоточи и усилия в изготвяне и координиране на приемането на предложения за облекчаване на трудовата миграция, разработване и обсъждане на нов Кодекс на труда, както и разрешаване на проблематичните въпроси в социално-осигурителната система. Реформата в здравеопазването и гарантиране на обществения контрол и управление на НЗОК също са част от задачите, по които Асоциацията ще работи през тази година.

АИКБ ще продължи да работи активно за цялостна реформа в енергетиката, включваща прекратяване на държавната помощ за „американските централи“ и засилване на контрола върху когенерациите и ВЕИ-тата. От Асоциацията настояват за приемане на нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара и за приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. Сред останалите мерки, които най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща ¾ от икономическите дейности и над 10 000 компании се стреми да бъдат въведени, са повишаване ефективността на държавните дружества вкл. чрез листването им на БФБ и подобряване на енергийната свързаност на страната.

Общото събрание избра за нови членове на Националния съвет на АИКБ Магдалена Милтенова, представител на Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта (БССИТ) и Калин Йончев, представител на Асоциация на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии (АПГЕЕКТ).

Промени бяха гласувани и в състава на Контролния съвет на АИКБ.  Общото събрание избра Ивайло Петков, представител на Еврохолд България АД; Методи Янков, представител на МБАЛ „Сердика“ ЕООД и Никола Чакръкчиев, представител на Българска национална браншова камара охранители и детективи (БНБ КОД).

Участниците в общото събрание приеха единодушно да бъде учредена фондация с дейност в частна полза с наименование „Институт за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР)“. Сред основните цели на института ще са подобряването на бизнес средата и инвестиционния климат в Република България, насърчаването на предприемачеството, повишаване на конкурентоспособността и реиндустриализация на българската икономика.

Институтът ще изготвя също анализи, прогнози и икономическо моделиране и всякаква друга дейност, необходима за реализиране на горепосочените цели и ще развива издателска дейност; организиране на семинари и конференции; консултантска дейност; информационни услуги и др.

За председател на Управителния съвет на института беше определен проф. Стефан Петранов, а за членове проф. Емилия Ченгелова, проф. Богдан Угърчински, проф. Елка Тодорова, проф. Маргарита Колева,  д-р Милена Ангелова и д-р Милчо Близнаков. За изпълнителен директор Общото събрание на АИКБ определи доц. Теодор Дечев.


Повече за дейността на Асоциация на индустриалния капитал в България за 2017 г. може да видите тук.