Бизнесът иска активно участие в подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Работодателските организации, неправителственият сектор и академичните среди ще играят важна роля при изготвянето на Националната програма на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Това увери вицепремиерът по подготовката на Председателството на България в Съвета на ЕС Деница Златева на работна среща с членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Тя очерта основните приоритетни теми за България в рамките на Председателството – създаване на работни места; растеж и конкурентоспособност; миграция и сигурност; запазване на кохезионната политика на ЕС; засилване на Черноморското сътрудничество.

Активното участие на българския бизнес в изготвянето на приоритетите и програмата на Българското председателство, както и в подготовката на международните форуми в този период, са сред приоритетите на АИКБ за настоящата година. „България трябва да извлече максимално ползи от шестте месеца, през които ще председателства ЕС, като прокара важни решения в партньорство с други държави, които имат сходни на нашите проблеми“, отбеляза Никола Зикатанов, зам.-председател на АИКБ.

Според членовете на АИКБ, сред важните икономически въпроси, които трябва да бъдат поставени на вниманието на ЕС по време на Българското председателство, са влизането на страната ни в „чакалнята“ на еврозоната (ERM2) и в Шенген, както и промяна в дефиницията за малки и средни предприятия, която да осигури по-голям достъп на българските компании до финансиране от европейските фондове. Пред вицепремиера Деница Златева бе поставен и проблем номер едно за българския бизнес – липсата на кадри за икономиката ни. „Дълги години подхранваме с човешки ресурси икономиките в Западна Европа, необходими са икономически механизми за задържане на българските специалисти в страната ни“, заяви Никола Зикатанов.

Представители от машиностроителния, транспортния и спедиторския бранш, както и на съюза на водоползвателите посочиха нерешените проблеми в своите сектори, като настояха разрешаването им също да е сред приоритетите, които страната ни трябва да постави по време на Председателството. „Към всяко ресорно министерство има сформирани работни групи, които ще разработят приоритетните теми съвместно с бизнеса“, заяви Деница Златева. Тя посочи, че наред с формалните срещи по време на Председателството, само в София ще се проведат над 220 съпътстващи икономически и културни събития, както и многобройни представяния на България в страните-членки. В рамките на 2017 г. предстоят и много секторни срещи с цел извеждане на конкретни проблеми. По време на срещата всички представители на АИКБ заявиха желание за дейно участие в съпътстващите събития и подкрепа на предложението страната ни активно да се рекламира като туристическа дестинация и добро място за инвестиране, както и изказаха препоръка да се акцентират българските интереси, които да се отстояват по време на Председателството.

Според участниците в работната среща обаче българското общество все още не е наясно със значението и ползите, които може да донесе Българското председателство в ЕС през 2018 г. „АИКБ със своята мрежа от регионални структури като най-представителната работодателска организация може да окаже подкрепа в популяризирането на Председателството“, предложи Никола Зикатанов.

Вижте ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.