Бизнесът иска държавата да изкупи ВЕИ и …

forumnews.bg Бизнесът иска държавата да изкупи ВЕИ и американските централи

07.10.2015

Целта е НЕК да се избави от тежките дългосрочни договори за задължително изкупуване на електроенергията им на високи цени.

Работодателските организации искат държавата да изкупи всички ВЕИ проекти, както и двете американски централи в комплекса „Марица-изток“.

Целта е държавната НЕК да се избави от тежките дългосрочни договори за задължително изкупуване на електроенергията им на високи цени.

Това е било обсъдено на среща на вицепремиера Томислав Дончев и министрите Владислав Горанов и Теменужка Петкова с национално представените работодателски организации на 1 октомври. По време на дискусията е обсъден проект на Пътна карта за реформи в енергетиката, предложен от бизнеса.

„По предложение на бизнеса бе взето решение Министерството на енергетиката да проведе среща с потенциален инвеститор, за да се проучат възможностите държавата да предложи за изкупуване акциите на „AES Марица изток 1″ и „Контур глобал Марица изток 3″, като на потенциалния инвеститор се предостави правото за изграждане на нов далекопровод и/или да му се осигури достъп до съществуващия далекопровод за директен износ“, се посочват от камарата.

Работодателите смятат, че през държавната Българска банка за развитие (ББР) може да се изкупят всички ВЕИ-проекти, като се рефинансират на по-ниска от договореното преди години лихва по кредитите за изграждането на слънчевите и вятърните централи и така да се свели цената на изкупуваната от тях електроенергия.

Работодателите искат също така да се закрие „Българският енергиен холдинг“, който в момента е шапка на държавните енергийни дружества, но това на този етап е невъзможно, тъй като компанията майка е взела кредити за 500 млн. евро за покриване на борчове на дъщерната си НЕК, а в момента е в процедура на вземане на нови 650 млн. евро заем отново за дългове на НЕК към двете американски централи.

Организациите са обсъдили с представителите на правителството и опцията за фалит на НЕК, но властта смята, че задлъжнялостта на националната компания е следствие, а не причина, както и че НЕК е страна по договори, поради което към момента евентуален фалит би усложнил обстановката.

Част от мерките за енергетиката, предложени от бизнеса, са неприемливи, коментира и министърът на енергетиката Теменужка Петкова по повод публикуваните от Българската стопанска камара резултати от първата дискусия по внесения от национално представителните работодателски организации проект на Пътна карта за неотложни реформи в енергетиката.

„На първо място – това е предложената от страна на работодателите мярка, свързана с фалит на Националната електрическа компания (НЕК), обмисляне на възможност за фалит на НЕК и анализиране на мярка и на възможност за закриване на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Това за нас са мерки, които към този момент са абсолютно неприемливи. На първо място, затова, защото знаете, че НЕК е обществен доставчик, единствен купувач на електрическа енергия, това е компанията в българската енергетика, която работи в рамките на регулацията на системата“, посочи министърът. Тя каза още, че сред приемливите мерки, предложени от бизнеса, са пълната либерализация на електроенергийния пазар и ускорената газификация.

Относно ускорената газификация на страната, участниците в срещата бяха информирани, че до дни ще бъде готов докладът на работната група за ускорената газификация, която предвижда грантово финансиране и възможност за ниско лихвен кредит за дофинансиране на сумата за газификация, а относно „Чирен“ – през октомври ще бъдат лансирани проучвателните сондажи за разширяване на капацитета на газохранилището (проектът е получил финансиране по механизма за свързване на Европа).

Правителството и бизнесът се договорили да се направи подробен анализ на методологията за ценообразуване, използвана от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), и да се систематизира необходимата промяна в методиката и законодателството, съобщиха още от АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП.

Целта е да се премахне сегашната практика участниците на пазара просто да представят своите разходи в енергийния регулатор и той да ги одобрява и да ги вкарва в цената на тока. Според бизнес организациите КЕВР трябва да определя реферетни пазарни цени на тока, парното и въглищата и компаниите да се вместват в тях.

Според съобщението, анализът за цеонообразуването ще е готов до 15 октомври. Надеждите на бизнеса предложенията им да минат, за да може да се намали цената им за електроенергията от ноември. Председателят на КЕВР Иван Иванов преди време каза, че през октомври ще се направи отново анализ на цената на тока и ще се реши дали да има намаляване на таксата „задължение към обществото“, плащана от предприятията на свободния пазар за изкупуваната зелена енергия и от двете американски ТЕЦ.