Бизнесът иска отмяна на минималните осигурителни прагове

segabg.com Бизнесът иска отмяна на минималните осигурителни прагове

02.11.2015

Три от четирите национално представителни работодателски организации искат промяна в Кодекса за социално осигуряване, за да отпадне системата за договаряне на минимални осигурителни прагове от догодина. Общата позиция на бизнеса идва, след като вицепремиерът Ивайло Калфин предложи на социалните партньори да търсят механизми за стимулиране на преговорите за минималните осигуровки на близо 2 млн. заети. Работодателите не приеха бюджета на Държавното обществено осигуряване, като един от мотивите бе налагането на административен ръст от 7.6% за икономическите дейности без постигнати споразумения.

През преговорите профсъюзите и бизнесът се договориха за ръст на праговете в 48 икономически дейности, а за останалите 37 социалният министър реши да наложи административно увеличение. „Административният среден ръст не съответства на динамиката на производителността на труда (при очакван ръст за 2015-2016 г. до 1%, според пролетната макроикономическа прогноза на ЕК), добавената стойност, БВП, заетостта, както и на очаквания ръст на потребителските и производствените цени. Многократно сме заявявали, че този подход ограничава заетостта в региони, сектори, предприятия и групи в неравностойно положение на пазара на труда, с нискоквалифицирана и нископлатена заетост. Тази аргументация е представяна многократно и в препоръки на ЕК, СБ и МВФ, както и в проучвания, възложени от МТСП и МФ“, пишат в позицията си работодателите.

АЛТЕРНАТИВА

Вместо прагове работодателите предлагат „ефективно колективно трудово договаряне, отговорни и балансирани споразумения по размера на минималните работни заплати, отговарящи на икономическото състояние и перспективи на съответните предприятия и браншове, валидни само за участниците в съответните договорености“. Трите организации ще обсъдят „общ призив към всички браншови организации на работодателите за преразглеждане на досегашната практика и преустановяване на всички бъдещи преговори по тяхното определяне“.

Тази позиция се разминава тотално с предложението на Калфин да се търсят възможности за утвърждаване на преговорите за праговете, включително чрез стимули за създаване на организации за дейностите, в които те липсват.