Бизнесът от областите Шумен и Добрич получи информация за новите възможности за финансиране през новия програмен период и подкрепа от АИКБ

Представители на десетки предприятия от областите Шумен и Добрич участваха в срещи с ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в Българи (АИКБ). На срещите бяха  дискутирани последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Зам.-председателят на УС АИКБ г-н Петьо Милков, представи свършеното от АИКБ през последната година като отбеляза, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес. Той запозна местните предприемачи с основните дейности, към които ще бъдат насочени усилията на АИКБ през 2016 г. От своя страна представителите на предприятията в областта имаха възможност за поставят проблемите, с които се сблъскват. В резултат се проведе дискусия какви дейности трябва да бъдат предприети, за да се преодолеят трудностите.

Местният бизнес бе запознат с възможностите за финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и особено по схемата „Добри и безопасни условия на труд“, която предстои да бъде отворена за кандидатстване съвсем скоро. Очертани бяха и перспективите, които предоставя за предприятията ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за новия програмен период.

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, представи оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“, отворената за кандидатстване схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“, а също така и предстоящата „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Тя разясни на присъстващите и основните параметри за новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Участващите в срещата получиха практически насоки как могат да се възползват от тези финансови инструменти.

Регионалният бизнес от област Шумен и Добрич и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че с общи действия и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и ще се намерят формули за решаването на проблемите от общ интерес. Съвместните усилия ще бъдат насочени към подобрение на бизнес средата и инвестиционния климат, развитието на икономиката, насърчаване на заетостта.

Следващата среща на АИКБ с бизнеса ще се проведе на 4 февруари в град Велико Търново.