Бизнес и синдикати излязоха на общонационален протест за цената на електроенергията

На 19-ти октомври 2021 г. бизнесът и синдикатите излязоха на протест срещу драстичното увеличаване на цената на електроенергията, с искания за незабавни компенсации на небитовите потребители. Те настояха да се компенсира поне 75 % от разликата между прогнозната цена на КЕВР (119 лева за мегаватчас) и реалната цена за небитови потребители (около 400 лева през последните дни)  – разлика, с която държавата разполага.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България, един от основните организатори на протеста, настояха компенсациите да бъдат изплатени със следващите сметки за ток.

Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че мерките трябва да бъдат бързи, незабавни и несимволични, за да не се стигне до колапс – спиране на предприятия, фалит на търговци, риск от невъзможност за доставка на електроенергия.

По данни на бизнеса над 600 хиляди небитови абонати са подложени на ценови шок – не са само големите и средните промишлени предприятия, но и малкият бизнес, болници, училища, детски ясли и градини, ВиК дружества, театри, музеи и други културни институции, държавни и общински ведомства и предприятия и др.

Ръководствата на работодателските и синдикалните организации се срещнаха с правителството по време на протестните действия. Мерките, предприети по време на срещата, бяха обявени от председателя на АИКБ Васил Велев и президента на КНСБ Пламен Димитров.

По време на разговора са били предложени няколко възможни варианта за компенсиране на надвзетите суми. Като първа и неотложна мярка, е бил обсъден размерът на компенсациите.

Васил Велев коментира, че социалните партньори ще настояват първата такава компенсация да бъде за месец октомври. Заедно с това бяха набелязани и други варианти за намаляване цената на електроенергията занапред чрез механизма на доставчика от последна инстанция както и събиране на пул от ел. енергия, която да се продава на цени „себестойност + разумна печалба“, така че тази цена да не надхвърли 160 лв. Обсъждани са 2 варианта – единият е чрез отрицателно задължение към обществото, което към този момент е 7-8 лева, а другият вариант е чрез доставчик от последна инстанция.

Очаква се в сряда да бъде разгледан пакетът от мерки на заседанието на Министерски съвет.