Бизнес и синдикати не се разбраха за пенсионните вноски

dir.bg – Бизнес и синдикати не се разбраха за пенсионните вноски

25.08.2015

Бизнес и синдикати влязоха в спор около наредбата за прехвърляне на вноските за пенсия от частен фонд в НОИ и обратно.

Това стана по време на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), в началото на което министърът на финансите Владислав Горанов представи проекта, чийто вносител е ръководеното от него ведомство.

Предложеният проект предвижда при прехвърляне на вноски от частен пенсионен фонд това да става със заявление в териториалната данъчна служба, а обратното да става със заявление в избрания пенсионен фонд.

С наредбата се уреждат и доразвиват и редът за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Учителския пенсионен фонд, фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

По време на дискусията по наредбата Васил Велев, председател на АИКБ, заяви, че има някои спорни текстове, които пораждат съмнение, че движението на средствата не е равнопоставено.

„Изборът не е достатъчно информиран, който се предполага, че правят осигурените лица. Наредбата не може да поправи дефектите на кодекса. Не бива вторият стълб на пенсионната система да се противопоставя на първия и обратно. Препоръката на ЕК е за развитие на трите стълба на пенсионната система. Трябва да се потърси възможност за развитие на втория и третия стълб без те да бъдат противопоставени на първия“, посочи Велев.

Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, пък изрази позицията, че наредбата в този си вид се нуждае от още подобрения.

Фондовете настояват реда за прехвърляне от фондовете към Сребърния фонд и обратно да бъде по един и същи начин. Друго, което липсва в наредбата е, че се създава неравнопоставеност на режима на прехвърляне от фонд във фонд и прехвърляне към Сребърния фонд, изтъкна още Абаджиев.

От КРИБ са на мнение, че е от изключително важно значение наредбата да бъде приета, защото много хора чакали действащия законов механизъм.

КНСБ стои твърдо зад правото на избор за осигуряването на лицата. Освен това синдикалната организация изрази готовност да подкрепи наредбата, но, ако бъдат приложени някои промени, представени от тях.

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов обясни, че синдикатът подкрепя проекта на Наредбата, като задължително изискване, произтичащо от направените изменения и допълнения в КСО. По този начин ще може да бъде усъвършенстван тристълбовият пенсионен модел, смятат от синдиката.