Българските работодатели бяха активна страна за запазване на макроикономическите показатели и създаване на условия за стабилност

През изминалата година българските работодатели бяха активна страна в социалния диалог на национално, секторно и фирмено равнище за запазване на макроикономическите показатели и създаване на условия за стабилност на българската икономика. Това заяви Ивелин Желязков, делегат на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по време на 109-та сесия на Международна конференция на труда в Женева.

„Въпреки извънредните разходи, свързани с пандемичната криза, България успя да съхрани финансова дисциплина и да остане сред държавите с най-нисък бюджетен дефицит и държавен дълг. Предвидимата и стабилна данъчна среда е основана на ниски плоски ставки в размер на 10% както за корпоративния данък, така и за данъка върху доходите на физическите лица. В резултат на тези достижения България се присъедини към валутно-обменния механизъм ERM-II и очакваме в най-скоро време да стане част от Еврозоната. Това са основните фактори, на които разчитаме да изградим през настоящата и следващите години условията за икономическо възстановяване, растеж и заетост.“