Българското председателство, Европейският икономически и социален комитет и Eurofound се обявиха за насърчаване на достъпа до услуги от общ интерес

„Услугите от общ интерес са важен инструмент за прилагането на практика на принципите, залегнали в Европейския стълб на социалните права“, каза в своята реч за откриването на конференцията „Достъпът до услуги от общ интерес и подобряването на качеството на живот“ д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и бъдещ заместник – председател на Европейския икономически и социален комитет.

photo

Събитието, проведено под егидата на българското председателство на Съвета на ЕС и Eurofound събра над 100 участници от цяла Европа – представители на социалните партньори, на европейската комисия и парламент, на национални и регионални институции, на гражданското общество и академичните среди. Във фокуса на дебата беше Проучването на Eurofound’s за качеството на живота (https://www.eurofound.europa.eu/eqls2016), което проследява напредъка в три основни области – качество на живот, качество на обществото и качество на услугите от общ интерес в 28-те държави членки на ЕС.

photo4

В България АИКБ е единствен изразител на интересите на доставчиците на услугите от общ интерес. Д-р Ангелова подчерта, че услугите от общ интерес играят много важна роля в усилията за подобряване на ефективността на публичните администрации и предприятията, предоставящи този тип услуги. Те са и средство за повишаване на конкурентоспособността – особено тези в сферата на образованието, инфраструктурното строителство, енергетиката, транспорта.

„Доставчиците на обществени услуги на национално, регионално и местно равнище допринасят директно за постигане и поддържане на социалния мир и намаляване на равнището на бедност“, каза още д-р Ангелова. Тя се спря и върху ролята на услугите от общ интерес за създаване на устойчиви работни места, особено за млади хора.

Конференцията отдели сериозно внимание и на предизвикателствата, свързани с прилагането на практика на принципите, залегнали в Европейския стълб на социалните права. Основен говорител беше докладчикът от Европейския парламент по темата г-жа Мария Жоао Родригес. Участие взе и заместник-министърът на труда и социалната политика на България г-н Лазар Лазаров. Повече информация за събитието може да намерите на сайта.