Васил Велев бе избран за председател на Съвета на настоятелите на Технически университет – София

Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), д-р инж. Венцислав Славков, основател и управител на „Спесима“ ООД, Иван Михайлов, председател на „Автомобилен клъстер България“ (АКБ) и Георги Стефанов, представител на Студентски съвет, са новите членове на настоятелството на Технически университет – София.

На 19 ноември, 2018 г. се проведе заседание на настоятелите на ТУ – София, на което членовете единодушно избраха Васил Велев за председател на Съвета на настоятелите.

Съветът на настоятелите е активен партньор на университета за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и предоставяне на качествено образование. Настоятелите са сред най-добрите възпитаници на университета, изявени експерти в своята област и известни на обществото личности с активна позиция и авторитет. Те активно съдействат за решаване на актуалните проблеми на Университета и засилване на връзката с бизнеса и обществените и съсловните организации.

Съветът на настоятелите се състои от 7 членове. Петима от членовете се избират от Академичния съвет по предложение на ректора, а останалите двама се определят съответно от министъра на образованието и науката и от Студентския съвет.