Одобрение от бизнеса в Пловдив

При изключително голям интерес от страна на местните предприемачи премина срещата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с представителите на бизнеса от област Пловдив. Членът на УС на АИКБ г-н Бойко Недялков запозна присъстващите с постигнатото от Асоциацията в полза на българския бизнес през последната година. Той очерта набелязаните цели и приоритети на АИКБ за следващия период, които бяха посрещнати с одобрение от участниците в срещата.

Главният секретар на АИКБ, д-р Милена Ангелова представи Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“, както и Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство за новия програмен период, като разясни с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Тя призова присъстващите да бъдат активни и да кандидатстват на първите възможни процедури, тъй като има опасност при постъпили голям брой предложения за проекти, да не се стигне до отваряне на следващи процедури. Експерти от Министерството на труда и социалната политика и от Министерството на образованието и науката, осигурени за срещата от АИКБ, на свой ред представиха Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образования за интелигентен растеж“.

В последната част от срещата бе проведена активна дискусия. „Българският бизнес знае, че е добре да работи единно“, каза в заключение г-н Бойко Недялков, а оценката на присъстващите за полезността на проведената среща бе изключително висока.