Възможности за бизнес с Федерална демократична република Етиопия

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди възможности за бизнес с Федерална демократична република Етиопия.

Представители на ръководството се срещнаха с новия посланик на Федерална демократична република Етиопия у нас н. пр. Негаш Кебрет Ботора. Срещата се състоя по инициатива на посланика. Интересът, който той прояви към АИКБ още в първите дни от встъпването си в длъжност, е доказателство за големия международен авторитет на най-динамично развиващата се работодателска организация у нас.

Текстилната и кожарската промишленост и селското стопанство са основните области, в които н.пр. Негаш Кебрет Ботора прояви интерес за съвместни проекти с български фирми. Той подчерта намеренията си да работи приоритетно за разширяване на икономическото сътрудничество между Етиопия и България и изрази своето очакване АИКБ да бъде водещ партньор при установяването на активни бизнес-взаимоотношения между двете страни.

Председателят на Управителния съвет на АИКБ г-н Васил Велев се съгласи, че възможностите за икономическо сътрудничество между България и Етиопия са много по-големи от моментното състояние на нещата. Той пое ангажимент АИКБ да координира и съдейства за установяването на контакти между фирми и да разпространява нужната информация до своите членове.

На срещата присъстваха и представители на две български фирми за производство на изделия от текстил – „Боряна“ АД и „Яна“ АД, които проявиха интерес към бъдещ внос на суровини и особено на прочутия етиопски памук за нуждите на българската текстилна промишленост.

В заключение бе взето решение да се подпише Меморандум между АИКБ и дипломатическата мисия на Федерална демократична република Етиопия, в който да бъдат подробно разписани формите и областите, в които страните могат да развиват взаимноизгодно сътрудничество.