В. Велев: Все по-малко работещи ще плащат пенсията на все повече пенсионери в бъдеще

bnr.bg – В. Велев: Все по-малко работещи ще плащат пенсията на все повече пенсионери в бъдеще

26.08.2015

Става дума за технически въпроси, фундаментът е уреден в Кодекса за социално осигуряване и въпросите касаят всъщност родените след 1959 година само. Тези, които се осигуряват в универсални пенсионни фондове. Това каза за предаването „12+3“ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, който по време на дискусията на Тристранен съвет отправи критика и заяви, че има някои спорни текстове, които пораждат съмнение, че движението на средствата не е достатъчно равнопоставено:

Нашите притеснения са свързани именно с това спазване на информирания избор. Така както са уредени разпоредбите, различен е редът за прехвърляне в двете посоки – от капиталовия стълб към солидарния.

Велев поясни, че прехвърлянето към първия стълб на Държавното обществено осигуряване става много лесно, но обратното – трудно. И много трудно е прехвърлянето от един фонд в друг, допълни още той и подчерта, че при самото прехвърляне не е необходимо лицето да е запознато досега къде се е осигурявало, нито каква е сумата по неговата партида:

И заради това не можем да говорим, че се предполага информираност на такъв избор. Това са някои основания да твърдим, че не са равнопоставени, както и движението в двете посоки не се извършва по един и същи начин.

Председателят на АИКБ изтъкна и недостатък на Сребърния фонд, в който се прехвърлят индивидуалните партиди от капиталовия стълб от пенсионния фонд, когато лицето избира да се осигурява само в държавната система:

Сребърният фонд приема тези средства, но той не е обособено юридическо лице със своя администрация и всъщност по тази причина е предвидено да докладва на Министерството на финансите индивидуални данни, включително лични, за лицата, които са прехвърлили своите партиди, включително и сумите. То не е институция като НОИ или НАП, която да е създадена и предвидена законно да оперира и съхранява лични данни, както и да пази тайната за съответните лица.

Председателят на АИКБ заяви още, че публичните финанси са в добро здраве и не бива нормативната уредба да създава предпоставки за промяна на тази тенденция:

Няма причини непосредствено да се опасяваме за натиск масово да се прехвърлят партиди от пенсионните фондове към държавното осигуряване, тъй като няма обективна необходимост за такъв натиск. Фискалният резерв е в много добро състояние – от порядъка на 11 милиарда. Има и излишък, вместо дефицит в бюджет.

Според Велев, развитието на капиталовия стълб е основен въпрос, тъй като бъдещата демографската картина показва, че все по-малко работещи ще плащат пенсията на все повече пенсионери, а спестяването на пари в индивидуални партиди в капиталов фонд трябва да се насърчава, а не хората да разчитат на утрешната държава, че ще им осигури високата пенсия.

Васил Велев подчерта, че е необходимо да се повиши финансовата култура и образование на хората, които смятат, че един пенсионен фонд не може да фалира. Могат да се обезценят партидите предвид на финансови кризи, но в дългосрочен план пенсионните фондове осигуряват положителна доходност. Това е обособено имущество от управляващите дружества, допълни Велев.