Браншовите организации масово подкрепят НПРО

В последните години тежки и все по-неразрешими спорове съпътстват договарянето на минималните осигурителни прагове по браншове. Тази есен обаче се случи нещо небивало – четирите работодателски организации: АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се оттеглиха от преговорите, настоявайки минималните осигурителни доходи да се премахнат напълно.

За никой в България не е тайна, че минималната работна заплата (МРЗ) от 460 лв. е определена едностранно. На тази база бе направен опит и сега да се договорят минимални осигурителни доходи, което накара работодателите да се откажат от обсъждане и подписване на съответните споразумения.

„Спряхме преговорите, не само за минимални осигурителни доходи, но и цялостно отправихме призив да се замрази колективното трудово договаряне, докато не постигнем споразумение за обективен механизъм, приет с консенсус, за определяне на минималната работна заплата“, заяви в неотдавнашно интервю Васил Велев, председател на УС на АИКБ.

Според него минималните осигурителни прагове трябва да отпаднат изобщо. Те трябва да бъдат заменени с минимални работни заплати, които да са различни за различните икономически дейности и да се договарят между браншовите организации на работодатели и синдикати.

Инициативата на национално представителните работодателски организации е широко и активно подкрепена от членуващите в тях браншови организации, които също категорично настояват за отпадане на праговете за минимален осигурителен доход (МОД). Техните имена и копия от писмата им може да видите в списъка, публикуван на сайта „БГ Работодатели“. Той постоянно расте и се актуализира.