В три четвърти от компаниите у нас ще има коледни бонуси, показва допитване

В 60% от фирмите бонусът ще е до 200 лв.

Всяка година по това време Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) провежда традиционното си експресно проучване сред представителна извадка от своите членове за отчитане на работодателските нагласи по отношение на Коледните бонуси към трудовите възнаграждения. Този път анкетите са попълвани по електронен път в периода 27.11 – 30.11.2017 г. и в тях участват предприятия с различен мащаб на дейност – от микрофирми (с до 10 души персонал) до големи компании (с над 200 служители), както се вижда в първата от приложените графики.

Мениджърите на преобладаващата част от компаниите споделят, че практиката за раздаване на коледни бонуси е традиционна за тях – 72% от анкетираните. При това по-голям процент от работодателите – 74% планират поощрения за служителите си за празниците тази година.

Коледните бонуси като практика ще бъдат обвързани с резултатите на фирмата и с индивидуалните постижения на служителя, споделят 76% от мениджърите, за 13% от компаниите това няма да е фактор, а 11% от фирмите още не са решили на какъв принцип ще раздават коледните поощрения за служителите си.

Сумите обаче няма да са по-големи от миналогодишните и ще са далеч от така наречената 13-та заплата в 2/3 от компаниите. В 60% от фирмите бонусът ще е до 200 лева. Близо 13 на сто от компаниите планират допълнително плащане от 200 до 500 лева за празниците, а 29% от мениджърите изчисляват, че работниците им ще получат над 500 лв. за Коледа.

Колкото по-голяма е фирмата, толкова по-сигурни са коледните бонуси. 48% от компаниите ще дадат по-голям бонус на персонала си, в 22% от фирмите бонусите ще са същите, а в 30 на сто от предприятията стимулът за служителите може и да е по-малък от миналогодишния.

В поне 16% от фирмите обаче допълнителни стимули няма да има, а това, според експертите е демотивиращо за служителите. „Очевидно има компании, които са в недобро финансово състояние и не могат да си го позволят. Но ние препоръчваме, макар и символично, и там да се помисли”, каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Проучването показва оптимизъм сред мениджърите за 2018 г. 52% от тях очакват тя да е по-добра от настоящата, а 45% – да наемат нови служители.

Интересна е съпоставката на данни от предишни издания на анкетата. Те потвърждават устойчива тенденция към нарастване на процента работодатели, които възнаграждават допълнително служителите си за Коледа: от около 50% през 2015 г., през 62% през 2016-та – до сегашните близо три четвърти.