Генералният директор на UNIDO се срещна с ръководството

В рамките на първата си визита в България, генералният директор на Организацията на ООН за индустриално развитие (UNIDO) г-н Ли Йонг се срещна с ръководството на АИКБ, за да обсъдят заедно предизвикателствата пред българския бизнес и възможностите за сътрудничество при формирането на индустриалната политика на страната ни.

Ли Йонг избра за първото си посещение в България годината, в която UNIDO чества своя 50-годишен юбилей. АИКБ е единствената работодателска организация, включена в програмата на визитата. Останалите срещи на генералния директор на UNIDO са с вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и със заместник-министрите на енергетиката, околната среда, икономиката и външните работи.

АИКБ бе представена в срещата от Никола Зикатанов, заместник-председател на УС на АИКБ, Румен Радев, заместник-председател на УС на АИКБ, Мариана Итева, член на УС на АИКБ, Бойко Недялков, член на УС на АИКБ и д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ. Ли Йонг бе придружен от Амира Мисра, директор и и.д. ръководител на отдел „Европа и Централна Азия“ в UNIDO и Соломия Омелян, програмен служител, бюро „Европа и централна Азия“.

Ли Йонг прояви интерес към дейността на АИКБ – най-динамично развиващата се работодателска организация в България. Като представителна организация на публичните дружества и на компаниите, доставящи услуги от общ интерес в страната, АИКБ сподели добри практики в сферата на насърчаване на корпоративната социална отговорност. АИКБ изрази подкрепа за Новоприетия глобален Дневен ред за устойчиво развитие 2030 „Да трансформираме нашия свят“ и съгласуваните нови Цели за устойчиво развитие.

Подчертано бе, че позицията на АИКБ е подкрепена и от Българския икономически и социален съвет чрез приетото становище за насърчаване на корпоративната социална отговорност в България, в чието изготвяне АИКБ участва активно. На срещата бяха обсъдени възможностите за участие на българския бизнес в национални, регионални и глобални проекти на UNIDO. Беше взето решение за подписване на меморандум за сътрудничество между АИКБ и UNIDO.

Четирите теми, в които ще бъдат фокусирани съвместните действия на двете организации са:
– Насърчаване на реалния сектор;
– Повишаване ефективността на политиките за подкрепа на малките и средни предприятия;
– Корпоративна социална отговорност;
– „Изсветляване“ на неформалната икономика.