Главният секретар на АИКБ участва в Тристранната социална среща за растеж и заетост в Брюксел

В словото си от името на СЕЕР д-р Милена Ангелова изпрати ясно послание към участниците във форума за необходимостта от насърчаване на икономическия растеж в Европейския съюз

Тристранната социална среща на върха за растеж и заетост предостави навременна възможност за обсъждане на социалното и икономическото измерение на Европейския съюз. Във форума взеха участие министър-председателят на Естония г-н Юри Ратас, президентът на Европейския Съвет г-н Доналд Туск, президентът на Европейската Комисия г-н Жан Клод Юнкер, представители на множество европейски институции, както и министърът на труда и социалната политика на Република България г-н Бисер Петков.

Tripartite Social Summit - October 20171По време на тристранните социални срещи, провеждани в средата на всяко председателство, европейските социални партньори изразяват вижданията и прогнозите си за развитието на икономическото и социално измерение на Европа, за постигнатия напредък и начините за подобряване на ефективността на политиките и ускоряване на реформите в Европейския съюз и в страните – членки. Следващата подобна среща ще се проведе в София, в рамките на Българското председателство, през април 2018 г.

В заключение напомняме, че на свое заседание на 16 октомври тази година Управителният съвет на АИКБ номинира д-р Милена Ангелова отново за поста вицепрезидент на СЕЕР с мандат до 2020 г. Д-р Ангелова е вицепрезидент на CEEP от 2012 г., когато беше избрана като първата жена в четиричленното председателство на СЕЕР.

Oтляво надясно: Доналд Туск – президент на Европейския съвет, Валерия Ронцити – главен секретар на CEEP, Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ и вицепрезидент на CEEP

Oтляво надясно: Доналд Туск – президент на Европейския съвет, Валерия Ронцити – главен секретар на CEEP, Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ и вицепрезидент на CEEP

Като член на СЕЕР и официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия, Асоциация на индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативните комитети на Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат.

Повече информация относно проведената Тристранна социална среща за растеж и заетост може да намерите на www.consilium.europe.eu/en/meetings/european-council/2017/10/18/