Горанов: Хората сами трябва да избират как да се осигуряват

novatv.bg – Горанов: Хората сами трябва да избират как да се осигуряват

25.08.2015

Идеята на пенсионната реформа е да гарантира повече права на хората

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта за Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация.

Министърът на финансите Владислав Горанов посочи, че наредбата всъщност е техническа и придава завършен нормативен вид на възможността хората да избират реда и начина за осигуряване.

Наредбата доразвива възможността в Кодекса за социално осигуряване многократно, след като първоначално бъдат включени в осигуряване във втория пенсионен стълб, лицата да избират дали да прекратят осигуряването си в универсален или професионален пенсионен фонд и да преминат към държавното обществено осигуряване.

След период, не по-кратък от една година от първоначалното заявление за връщане към НОИ, например, хората ще могат да се завърнат в универсален пенсионен фонд с вече формираните средства.

„Всичко зависи от свободната воля на осигуреното лице”, подчерта министър Горанов и добави, че идеята на пенсионната реформа е да гарантира повече права на хората и по-адекватни пенсии.

Той коментира още, че са били изказани и някои притеснения за управлението на активите на пенсионните фондове и последствията от евентуално прехвърляне.

„Искам да уверя, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са доста ликвидни. Трябва да се стигне до решението всички да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се реализират, и то чисто хипотетично, някои от притесненията на работодателските организации“, каза финансовият министър.

Той бе категоричен, че никой не може да задължи едно лице да предприеме една или друга стъпка спрямо собствените си спестявания.

„Ако колегите, занимаващи се с този бизнес, имат притеснения, то трябва да положат усилия да бъдат по-атрактивни” заяви Горанов.

По време на дискусията по наредбата Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, заяви, че има текстове, които пораждат съмнение, че движението на средствата не е равнопоставено.

„Изборът, който се предполага, че правят осигурените лица, не е достатъчно информиран. Наредбата не може да поправи дефектите на кодекса. Не бива вторият стълб на пенсионната система да се противопоставя на първия и обратно. Препоръката на ЕК е за развитие на трите стълба на пенсионната система. Трябва да се потърси възможност за развитие на втория и третия стълб без те да бъдат противопоставени на първия“, посочи Велев.

сия Гонева от КНСБ посочи, че конфедерацията подкрепя наредбата, тъй като притесненията на синдиката са отразени.

„Бизнесът на пенсионно-осигурителните дружества за нас не е свещена крава, ние считаме, че правото на избор на хората трябва да бъде поддържано и развивано. Това, което е неудовлетворително в закона, ще бъде търсена възможност да се подобри в бъдеще“, посочи Гонева.

„За нас продължава да бъде съмнителен възприетият подход за временно съхраняване на средства в личните партиди на осигурените лица във фискалния резерв. Имаме становище за липсата на финансова оценка за ефекта от предлаганите промени, включително по реда на новата наредба. За нас основен е въпроса за поемане на част от загубите по тези транзакции, които неизбежно ще бъдат на лице“, заяви пък заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков.

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов изрази становище, че синдикатът му подкрепя наредбата, защото щяла да сложи ред.

„Но това, което чуваме да се говори, потвърждава тезата, че съществуващият модел на допълнително задължително пенсионно осигуряване в България е 100% антипазарен. Това, че дори в момента ни се предлага да търсим възможност кой да покрие загубите на някой от инвестиционен риск, който е поел, потвърждава тази теза“, добави Манолов.