ДЕКЛАРАЦИЯ на АИКБ по повод повдигнати въпроси относно представителността на национално представителните работодателски и браншови организации, реда за нейното установяване и модел на индустриални отношения в България и ЕС

Времето на назначаване на бизнесмени и работодателски организации отмина отдавна

Асоциацията на индустриалния капитал в България е представителна на национално равнище организация на работодателите, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда от 2004 г., член на SGI Europe – представителна на европейско равнище организация на работодатели от 2008 г., като от 2011 г. до момента представител на АИКБ е заместник-председател на SGI Europe. От 2016 г. АИКБ, посредством своя колективен член „Произведено в България“, е член на SME United. За своята над 25-годишна история АИКБ е утвърден диалогичен партньор на българското правителство и институции, както и на Европейската комисия и европейските институции, и представлява интересите на предприятията от 65 икономически дейности.

Настоящата икономическа ситуация – крехко възстановяване от икономическата криза, предизвикана от КОВИД-пандемията, застрашено от стремителния, продиктуван от геополитически, а не пазарни причини, ръст на електрическата енергия, природния газ, горивата и набиращата скорост инфлация, изисква ползването на пълния инструментариум на индустриалните отношения за формулиране на незабавни и адекватни решения, на основа на диалог между легитимните представители на бизнеса и изпълнителната власт, така че да бъде запазена конкурентоспособността и жизнеността на икономиката като цяло и на най-засегнатите сектори от нея. В този диалог е изключително важно да участват представителни организации на работодателите и на работниците и служителите – чиито демократичен мандат бе установен през миналата година на основа на Кодекса на труда и които единствено са упълномощени да представляват заинтересованите страни – съгласно националната и европейската практика. Времето на назначаване на бизнесмени и работодателски организации отмина отдавна. Има европейски модел на индустриални отношения, има Закон (Кодекс на труда), който казва кой е представителен и по какъв ред се установява. Браншовият съюз за стопанска инициатива в транспорта (БССИТ) е браншова организация на работодателите , която отговаря на изискванията на чл. 35, ал. 1, точка 2 от КТ и това е констатирано в проведената процедура по установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите. БССИТ е член на представителна на национално равнище организация на работодателите – Асоциация на индустриалния капитал в България (Решение на Министерския съвет № 18 от 14 януари 2021 г., обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.) и на основание чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда е представителна работодателска организация за икономическа дейност Сектор Н от КИД – 2008, като по силата на закона има всички следващи от представителността правомощия.

Българските избиратели избират кой да ги управлява. Техният избор обаче не дава абсолютна власт и избираните да водят държавата трябва да проявят диалогичност, мъдрост и далновидност в тези трудни времена.

Ето защо АИКБ призовава за отговорни преговори, проведени с респект и разбиране към проблемите, както и желание за генериране на решения. АИКБ заявява своята позиция на гарант за това, както и предоставя експертния си потенциал за намиране на спешни решения – в открит и незабавен диалог. Забавянето и отбягването на преговори не може да генерира решения – това генерира само напрежения.