Декларация на представителните на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори относно т.нар. „данък уикенд“

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), съвместно с останалите представителни на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори, прие Декларация относно проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване.

Текстът на Декларацията може да видите тук:

към декларацията