Директор „Връзки с обществеността“ в АИКБ

Асоциация на индустриалния капитал в България – представителна на национално равнище организация на работодателите в България – търси да назначи Директор „Връзки с обществеността“ в АИКБ

Нашите изисквания:

– висше образование;

– отлична компютърна грамотност и умения– MS Office, Internet;

– комуникативни и организационни умения;

– владеене на английски, немски или френски;

– опитът на подобна позиция е задължителен.

Вашите задължения:

 • Планира, координира и реализира информационната политика на АИКБ;
 • Осигурява публичност и прозрачност на дейността на АИКБ, като организира законния достъп до информацията за медии и граждани;
 • Информира обществеността за политиките и дейностите на АИКБ;
 • Събира и анализира информация за обществените нагласи и тези на членовете на АИКБ по определени казуси;
 • Подготвя и разпространява информация до медиите и до членовете на АИКБ;
 • Извършва ежедневен мониторинг на медиите;
 • Актуализира и обновява информацията на сайта на АИКБ;
 • Протоколно осигурява провеждането на пресконференции, симпозиуми, семинари, работни срещи и други мероприятия и изяви, организирани от АИКБ;
 • Организира пресконференции и интервюта и др. медийни изяви на Председателя на Управителния съвет на АИКБ и на неговите заместници в медиите;
 • Събира и предоставя информация за събития от областите на интереси на АИКБ и нейните членове;
 • Организира подготовката и провежда информационни кампании по приоритетите на АИКБ;
 • Разработва дългосрочни програми за медийната политика на АИКБ;
 • Съдейства за утвърждаване образа на АИКБ като най-динамично развиваща се представителна организация на работодателите у нас.

Предлагаме постоянен трудов договор и справедливо възнаграждение.

Месторабота: София

За да кандидатствате по обявата, моля, изпратете автобиография в срок до 30-11-2015 г. на електронна поща v.radeva@bica-bg.org 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.