Директор на Центъра за професионално обучение към АИКБ

Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ – представителна на национално равнище организация на работодателите в България – търси да Директор на Център за професионално обучение към АИКБ

Нашите изисквания:

– релевантно висше образование, подходящо за сферата на развитие на Центъра за професионално обучение към АИКБ;

– свободно ползване на английски език;

– отлична компютърна грамотност и умения – MS Office, Internet;

– мениджърски, комуникативни и организационни умения, лоялност, умение за работа в екип;

– минимум 2 години опит на подобна позиция е задължителен.

Вашите задължения:

 • Ръководи и представлява Центъра за професионално обучение към АИКБ съобразно изискванията на закона;
 • Решава всички ръководни въпроси по дейността на Центъра за професионално обучение към АИКБ;
 • Ръководи и управлява на ежедневните дейности на Центъра за професионално обучение към АИКБ;
 • Контролира осигуряването на организацията и провеждането на курсовете за обучение на Центъра за професионално обучение към АИКБ:
  • организира контакти с преподаватели, обучаеми и организации партньори;
  • отговаря за воденето на обученията съобразно изискванията на НАПОО, ЗПО и държавните образователни изисквания;
  • отговаря за воденето на документацията на ЦПО към АИКБ;
  • оценява работата на преподаватели и лектори чрез посещаване на обученията, наблюдение на методите на преподаване и оценяване на степента на усвояване на учебния материал;
  • популяризира образователните програми и представя образователните услуги пред широката общественост;
  • контролира подбора, обученията и работата на преподавателите.

За да кандидатствате по обявата, моля, изпратете автобиография в срок до 30.11.2015 г. на електронна поща bica@bica-bg.org

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Месторабота: София