Доклад „Домакински уреди, Европа 2015-2016“

На 10 януари 2017 г. ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ДОМАКИНСКИ УРЕДИ (CECED) публикува доклада „Домакински уреди, Европа 2015-2016“. Tова е първият документ, който представя приноса на сектора на домакинските уреди за социалните, икономическите и екологичните аспекти за Европа и европейците. В него ще намерите и съответните данни за България. СЕСЕД България, като представител на сектора на домакинските уреди и член на Европейската Асоциация, го споделя с българската общественост.

CECED представлява индустрията за производство на домакински уреди в Европа. Преки членове са: Arçelik, Ariston Thermo Group, BSH Hausgeräte GmbH, Candy Group, Daikin, De’Longhi, Dyson, AB Electrolux, Gorenje, LG Electronics, Liebherr Hausgeräte, Miele & Cie. KG, Panasonic, Philips, Samsung, Groupe SEB, Vestel, Vorwerk и Whirlpool. Асоциации – членове на CECED има в Австрия, Балтийските страни, Белгия, България, Чешката република, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Обединеното кралство.

Докладът показва стойностите, които секторът носи на европейците. Уредите не са просто уреди, те…

  • генерират устойчив растеж (€43.8 милиарда оборот за 2013 г.);
  • създават и поддържат работни места (210 000 преки работни места; над 900 000 работни места, свързани със сектора, 3% от заетостта в производството в ЕС за 2014 г.);
  • допринасят за намаляване на въздействието на потребителите върху околната среда (средно претегленият индекс за енергийна ефективност на уредите нараства с по 6% на годишна база между 2011 и 2013 г.)

Вижте по-долу копие от доклада в електронен формат:


Enlarge this document in a new window
Online Publishing from YUDU