Нови технологии

  • Кратък анализ за въвеждането на технологията на бъдещето – 5G

“5G за Европа: План за действие” предвижда във всяка една от държавите-членки на ЕС да бъде налична поне една локална мрежа от пето поколение – 5G, и да се осигури непрекъснато 5G покритие по основните транспортни коридори и зони от висок социално-икономически интерес. В изпълнение на горното Европейските фондове по програмата Connecting Europe Facility – CEF за инфраструктурна свързаност в новия програмен период са обвързани с развитието на 5G. Средствата, които ще бъдат отпуснати са общо 43,850 млрд. евро, от които 2,7 млрд. за 5G-мрежи за общините. Грантовете предвиждат покриване на част от разходите за телеком-инфраструктура; в допълнение от страна на операторите се очакват значителен обем инвестиции за оборудване и технологии. Следователно, общината има шанс да усвои европейско финансиране, ако успее чрез подходящи политики да мобилизира частен инвестиционен интерес в телекомуникационния сектор.

Пълния текст на анализа може да прочетете ТУК.


  • 300 млрд. евро са необходими според ETNO, за постигане на пълно 5G покритие и гигабитова свързаност в Европа

ETNO, асоциацията на големите телекомуникационни оператори в Европа, публикува наскоро изследване на Boston Consulting Group, което прави анализ на бъдещото цифровизиране и въвеждането на 5G технологията.
Това изследване е публикувано след изготвянето на годишния икономически доклад на ETNO, който установява, че инвестициите на глава от населението в Европа остават ниски в сравнение с други региони. По повод доклада генералният директор на ETNO – Лизе Фур, подчерта важността от бъдещи инвестиции в 5G мрежи, оптични мрежи и цифрови иновации, с цел изграждане на гигабитна свързаност чрез мрежи с много висок капацитет (VHCN).
Новото изследване показва, че само 5G може да генерира 113 милиарда евро годишно нарастване на БВП в Европа и 2,4 милиона нови работни места през 2025 г. Необходимите инвестиции за обновяване на фиксираната инфраструктура до гигабитови скорости са 150 милиарда евро.
Кризата с COVID-19 показва необходимостта от ускоряване на цифровия преход. Данните показват, че повече от 60% от деветгодишните в ЕС са в училища, които не притежават необходимото цифрово оборудване. Ще са необходими допълнителни инвестиции от 14 млрд. евро годишно, за да се изгради напълно цифрова инфраструктура на всички европейски училища.
Изследването също така установява, че всяка четвърта европейска компания с от 10 до 250 служители няма уебсайт. Разликата между малки и средни предприятия и големите е значителна. Вземайки предвид инвестиционната разлика, дигитализирането на всички европейски малки и средни предприятия (МСП) ще изисква още 26 млрд. евро годишно.

По-подробен обзор на цялото изследване вижте ТУК.


  • Нов български информационен портал по темата за 5G технологията

Настоящата 2021 г. е годината, в която 5G технологията стартира и в България. Актуална информация за развитието на технологиите от пето поколение, за техните ползи за обществото и икономиката, ще откриете в българския информационен портал по темата www.5gbg.bg. Oчaквaниятa ca, чe пpeз cлeдвaщитe гoдини пoлoвинaтa oт инвecтициитe в тexнoлoгии, кoитo възлизaт нa 200 млн. лв. cpeднoгoдишнo, щe бъдaт зa 5G.
В края на 2020 г. България и САЩ подписаха меморандум за разбирателство в областта на 5G мрежите. Споразумението е част от международната инициатива на американското правителство Clean Network, която цели да подсигури безопасността на телекомуникациите от следващо поколение. Макар официалният документ да говори за сътрудничество в областта на 5G и да не се споменават китайските производители на оборудване като Huawei и ZTE, подписването му ще направи трудно бъдещото използване на 5G мрежи на двете компании от българските оператори. Предстои темата за 5G технологията през настоящата година да стане основен фокус в общественото пространство, а необходимостта от обективна и професионално поднесена информация е повече от очевидна. Страховете, ползите, митовете, устройствата, развитието в Европа и света и т.н. – всичко това е във фокуса на професионално поднесените публикации в тази платформа.

За повече информация разгледайте приложения текст, или посетете платформата.