Държавна агенция „Електронно управление“ представи пред НС на АИКБ плановете си

„Асоциацията подкрепи създаването на Държавна агенция „Електронно управление“ към Министерски съвет, защото този подход създава предпоставка за ускоряване въвеждането на електронното управление в страната.“ Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев при откриването на дискусията с ръководството на Държавна агенция „Електронно управление“, която се проведе на заседание на Националния съвет на Асоциацията на 3 февруари.

Председателят на ДАЕУ Росен Желязков запозна членовете на Националния съвет на АИКБ със състоянието на електронизирането на административните услуги до момента и плановете за развитие през следващите четири години до 2020 г. „Нетърпеливи сме да видим възможно повече работещи електронни услуги за гражданите и фирмите, защото това ще подобри бизнес средата в страната и ще повиши конкурентоспособността на българската икономика. АИКБ е готова да окаже съдействие и подкрепа“, заяви Васил Велев.

Осем нови компании бяха приети за членове АИКБ на заседанието на Националния съвет на Асоциацията. Сред тях е „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД – един от най-големите частни работодатели в страната.

Асоциация на индустриалния капитал в България е най-представителната организация на работодателите на национално равнище. В нея членуват над 80 браншови камари, които са представителни в 3/4 от икономическите дейности, над 10 000 предприятия, осигуряващи работа на над 500 000 души. Асоциацията разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините в страната.

Вижте и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието. На снимката: (от ляво надясно) д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, Росен Желязков, председател на Държавна агенция „Електронно управление“ и Александър Йоловски, заместник-председател на ДАЕУ.