Д-р Милена Ангелова беше избрана за заместник-председател с ресор „Бюджет“ на Европейския икономически и социален комитет

За първи път в 60-годишната история на Гражданския парламент на Европа бюджетът на институцията е в женски ръце. Д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), разчупи дългогодишната традиция, като днес беше избрана за заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) по време на тържествената му пленарна сесия в Брюксел с подавляващо мнозинство – 243 гласа „за“ от общо 255 бяха гласовете за д-р Ангелова.

Изборът на д-р Милена Ангелова съвпада с началото на преговорите по Многогодишната финансова рамка 2020-2027 и увеличава възможностите на Асоциация на индустриалния капитал в България да участва във формирането на политики на Европейско равнище.

„Европейският икономически и социален комитет има изключително важна роля, поради уникалната си позиция на изразител на балансираните интереси на работодателите, работниците и служителите и организираното гражданско общество за това как да се оползотворят максимално възможностите, предоставяни от Четвъртата индустриална революция, изкуствения интелект и цифровизацията и да се преодолеят успешно предизвикателствата, произтичащи от нарастващия скептицизъм, ксенофобия и миграция. Нашата цел е по-фокусирана и ефективна Европа, която прави по-малко, но по-ефективно. В това отношение, мотото на Българското председателство „Съединението прави силата“ е директно приложимо“, заяви тя в речта си по случай встъпването си в длъжност.

EESC- Photo session Ms Angelova

Като член на ЕИСК, от 2007 г. до момента, д-р Ангелова активно участва в защитата на интересите на бизнес общността по важни теми като политики за насърчаване на малки и средни предприятия, преодоляване на дефицита на човешки ресурси, корпоративно управление, намаляване на бюрокрацията, подобряване на бизнес климата, борба със сивата икономика, бъдещето на труда, несъответствията в професионалните умения и т.н.

За председател на ЕИСК беше избран доскорошният председател на група 3 „Други интереси“ г-н Лука Жахиер, а за заместник-председател с ресор „Комуникации“ г-жа Изабела Каньо. Пленарната сесия избра за втори път също така и членът на Националния съвет на АИКБ г-жа Диляна Славова за председател на секция „Външни отношения“ на ЕИСК. Така България и Асоциация на индустриалния капитал в България имат двама представители в главното управление на ЕИСК – Бюрото, което е политически орган на ЕИСК и определя организационните, работните процедури и бюджета на ЕИСК.

Европейският икономически и социален комитет е консултативен орган на ЕС, в който влизат представители на организации на работодатели, работници и други заинтересовани страни. Ролята на ЕИСК е да гарантира, че политиките и правото на ЕС са съобразени с икономическите и социални условия, като се търси консенсус, който е от обща полза.

Д-р Милена Ангелова е главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България от 2002 г. Член е на ЕИСК от 2007 г. и заместник-председател на групата на работодателите от 2010 г. От 2011 г. е вицепрезидент на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP).


Обръщението на д-р Ангелова може да видите в сайта на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).