ЕК пита българското правителство как ще подобри нарушения социален диалог

В светлината на новата политика за активно участие на социалните партньори на национално равнище в планирането и реализирането на политики за изпълнението на Националните програми за реформи, Комитетът по заетостта организира за пръв път консултации на високо равнище между правителствата и социалните партньори на страните – членки, предшестващи срещата на Съвета на министрите на труда. Българските работодатели бяха представени от д-р Милена Ангелова (главен секретар на АИКБ, вицепрезидент на CEEP, заместник-председател на групата на работодателите в ЕИСК), а държавата – от г-н Михаил Илиев – старши експерт в МТСП.

Д-р Ангелова отбеляза добрите традиции в българския социален диалог, но изрази загриженост от продължаващата практика на административното определяне на минималната работна заплата, която принуди работодателските организации – национални и браншови да НЕ договарят повече минимални осигурителни доходи.

Европейската комисия подкрепи тази загриженост, като запита българското правителство „как планира да се справи с влошаването на социалния диалог в страната, предвид оттеглянето на четири работодателски организации от преговорите за минимални осигурителни доходи през 2017 г.“ В продължение, д-р Ангелова изрази опасения от продължаващото ерозиране на социалния диалог в страната, поради признаването за работодателска организация на Съюз за стопанска инициатива (ССИ), при условие, че е депозирано възражение от работодателските организации, тъй като ССИ не отговаря на критериите за представителност.

Главният секретар на АИКБ изрази позицията на работодателите в България за необходимостта от подобряване на участието им в Европейския семестър посредством активното им и реално включване като партньор в работата на Работната група 31 към Съвета по външна политика. В момента, тяхното участие е формално и правителството не се съобразява с тяхната позиция.

Пълна информация от срещата е представена в приложеното прессъобщение.