Европейските работодатели обсъждаха на форум в София предизвикателствата пред пазара на труда

„Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места – бизнес перспективи“ бе темата на срещата на група „Работодатели“ към Европейския икономически и социален комитет

„Наложителни са реформи в пазарите на труда в държавите-членки и в системите за образование, професионално образование и обучение, и стажуването, за да се създаде истинско европейско образователно пространство, което да отговори на настоящите и бъдещите предизвикателства и да доведе до успех в световната битка за таланти.“

Това се казва в заключителната декларация на участниците в проведената днес (22 март 2018 г.) в София среща на Група 1 „Работодатели“ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Форумът е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС, а съорганизатори са ЕИСК и Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Темата на форума бе „Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места – бизнес перспективи“, а във фокуса на дискусията бяха въпроси като:
• Как да преодолеем разликата в уменията?
• Как да адаптираме образователните системи към днешните предизвикателства?
• Какво трябва да се направи на европейско и национално равнище?

В срещата участваха над 100 представители на работодателските организации от държавите-членки на ЕС, създателите на политики и академичните среди, а целта на дискусията бе споделяне и обсъждане на най-добрите практики, за да се потърсят идеи и решения.

Форумът беше открит официално от председателя на групата на работодателите в ЕИСК Яцек Кравчик и от ротационния председател на АОБР Божидар Данев, а основното изказване беше направено от Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика. 

Приветствия към участниците в срещата поднесоха вицепрезидентът на РБ Илияна Йотова, председателят на парламентарната Комисия по труда и социалната политика Хасан Адемов и министърът за Българското председателство на СЕС Лиляна Павлова.

Дискусията по същество беше разпределена в два тематични панела – „Предизвикателства в областта на уменията в икономиката на знанието“ и „Как да се преодолее несъответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда?“, в които се включиха ръководителите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Асоциацията на европейските търговски палати (Eurochambres), Европейската федерация на работодателите в областта на образованието (EFEE), националните работодателски организации на Германия, Австрия, Чешката република и България, както и представители на браншови работодателски организации и фирми.

За повече информация вижте приложените:

  • ЦИТАТИ (по реда на изказванията);
  • СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ на група „Работодатели“ на ЕИСК и Асоциацията на организациите на българските работодатели.