Единни в борбата със сивата икономика

Асоциация на индустриалния капитал в България представи актуалните резултати от най-новото социологическо проучване сред работодателите относно неформалната икономика на форума „Икономика на светло за по-добро бъдеще“, организиран от КРИБ и КНСБ. Д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ, взе участие в събитието във Варна на 24 септември, а заместник-председателят на АИКБ Румен Радев участва в заключителния форум в София на 25 септември 2015 г. Участие във форума взеха и вицепремиерът Ивайло Калфин, министрите на финансите и на туризма Владислав Горанов и Николина Ангелкова.

Участниците във форума се обединиха около мнението, че сивата икономика е техен основен враг, като работодателите и синдикатите заявиха намеренията си да продължат общите усилия за борбата с неформалната икономика, която вреди на бизнеса, който изрядно плаща данъци и спазва законите.

Асоциация на индустриалния капитал в България, в рамките на изпълнението на дейностите на Националния център „Икономика на светло“, който функционира от години и е основен двигател в борбата с неформалните практики, и в подкрепа на усилията на правителството и социалните партньори за изсветляване на сивата икономика, инициира и финансира изследване сред работодателите по метода на пряко стандартизирано интервю, с цел да оцени актуалните промени и тенденции в представите и оценките за обхвата, причините, проявленията и размера на сивата икономика в България, да оцени ефекта от предприетите мерки за ограничаване на сивата икономика, както през настоящата, така и през миналата година, както и да разкрие някои важни причини за наличието на сив сектор и какви действия да бъдат предприети за тяхното премахване.

Проучването бе проведено в периода  02.08-08.09.2015 г. и АИКБ представи предварителните данни от него. Провеждането на изследването бе мотивирано също от факта, че през 2014 г. за първи път от няколко години насам, при изчисляването на стойностите на Композитния индекс „Икономика на светло“ се наблюдава тенденция на леко посивяване на икономиката. Индексът се изчислява от 2010 г. и измерва светлата част на икономиката, посредством комбинирано наблюдение на статистически и на социологически данни, набирани чрез провеждането на ежегодни анкети сред постоянен панел работодатели и работници и служители. През 2014 г. Индексът бележи спад спрямо така изчислената стойност с ревизираните данни за 2013 г. – 69.19 и е на стойност от 68.28. Разликата не е голяма, но по-важното е, че през 2014 г. се обръща тенденцията Индексът да нараства. Поради ниската стойност на разликата, обаче, е още рано да се допусне устойчивост на тенденцията.

Основни причини за отрицателните тенденции в изменението на  Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2014 г. са два вида:

 • Вътрешни: политическа нестабилност, липса на мерки за подобряване на бизнес средата в страната, липса на реформи в сектори, имащи спешна нужда от реформи – енергетика, здравеопазване, МВР и образование, рязко административно повишаване на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи, довели до загуба на конкурентоспособност на българската икономика, проблеми с усвояването на еврофондовете за България;
 • Външни: дълговата криза в Гърция, войната в Украйна, санкциите на ЕС към Русия, войната в Сирия и бежанския натиск по границите на България, продължаващата икономическа криза в ЕС и България.

Всъщност, основните тенденции по отношение на развитието на проявленията на сивата икономика, разкрити на основа на изчисляването на Композитния индекс, се потвърждават и от предварителните резултати от проведеното от АИКБ изследване – работодателите ранжират причините за прояви на сива икономика по следния начин:

 • Неефективност на контролните и разследващите органи – 54.3 %;
 • Наличие на твърде високи МРЗ и осигурителни прагове – 43.1 %;
 • Чести промени в нормативната база – 39.2 %;
 • Корупция сред чиновниците – 38.7 %;
 • Клиенти, които предпочитат да купуват без документи – 36.6 %;
 • Икономическата криза – 32.2 %.

Основният проблем за бизнеса остават непрозрачните конкурси за обществени поръчки – 21 % от респондентите смятат, че те винаги са с предизвестен победител, а 55 % – че в повечето случай са нагласени. Именно това убеждение на бизнеса води и до поставянето на първо място сред факторите за наличие на сив сектор корупцията. От тази гледна точка, АИКБ приветства и подкрепя предприетите от правителството мерки за подобряване на прозрачността на конкурсите за обществени поръчки посредством пакета готвени законодателни промени.

Предприетите от правителството мерки за справяне със сивия сектор,  се оценяват от бизнеса като цяло положително: засилване на контрола при производството и търговията с цигари; засилване на контрола при производството и търговията с алкохол; засилване на контрола при производството и търговията с горива; засилване на контрола по митниците; въвеждане на нивомери във ведомствените бензиностанции; обвързването на субсидиите с регистрация на земеделските производители; въвеждане на еднодневни договори в земеделието; създаване на Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари; законодателните инициативи за борба с корупцията, включително проекта на закон; криминализиране на укриването на осигуровки; мерките за подобряване на процедурите по възстановяване на ДДС.

Работодателите ранжират мерките за ограничаване на сивия сектор, които биха повишили чувствително тяхната конкурентоспособност по следния начин, подредени по значимост на влиянието:

 • Засилен контрол срещу контрабанда и нелоялна конкуренция;
 • Прекратяване на административното определяне на минималната работна заплата;
 • Намаляване на социалните осигуровки;
 • Повишаване на държавната подкрепа за български продукти;
 • ТБО пропорционална на генерираните отпадъци;
 • Коректно провеждане на обществени поръчки;
 • Намаляване на корпоративния данък.

Подробна информация от изследването на АИКБ и оценката на работодателите ще намерите в презентацията тук.

Снимки от събитията може да видите тук.