„ЗА икономика на светло“ се обединиха държавата, социалните партньори и гражданското общество

На 22 юни 2015 г., в София Хотел Балкан се проведе кръгла маса „ЗА икономика на светло“, в която активно участваха представители на правителството, социалните партньори, гражданското общество, академичната общност и медиите. Очертани бяха предизвикателствата и възможностите за дизайн и прилагане на мерки за ограничаване на неформалната икономика, както и бяха споделени опитът и добрите практики, прилагани до момента.
В кръглата маса взеха участие г-н Бойко Борисов – министър-председател на Република България, г-н Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, г-н Владислав Горанов – министър на финансите, г-н Божидар Лукарски – министър на икономиката, г-н Васил Велев – председател на УС на АИКБ, проф.д-р Стефан Петранов – ръководител на екипа за създаване на Композитния индекс „Икономика на светло“ и г-н Пламен Димитров – президент на КНСБ.

Докладът за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2014 г. може да видите тук.
Презентацията за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2014 г. може да видите тук.
Снимки от кръглата маса може да видите тук.