Известни са номинираните за наградите „Икономика на светло“ за 2015 г.

Започна процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в конкурса за Награди „Икономика на светло“ за 2015 г. Призьорите в категориите ще бъдат избрани от експертно жури, в което участват над 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите.

Конкурсът откроява стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и награждава водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Всички номинирани за 2015 г. в трите категории са оповестени в разпространено сред широката общественост и медиите ПРЕССЪОБЩЕНИЕ.

Повече информация за участниците в конкурса и мотивите за техните номинации може да видите ТУК.

Съгласно Регламента на наградите, номинациите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе на 30 юни 2016 г. Номинираните в категориите ще получат грамота, а победителите – специалната статуетка на конкурса „Икономика на светло“.

Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.