Известни са победителите в конкурса за наградите „Икономика на светло“ за 2014 г.

Резултатите от националния конкурс за награди „Икономика на светло“ за 2014 г. бяха оповестени вечерта на 22 юни 2015 г. на специална тържествена церемония в присъствието на заместник министър-председателя на Република България г-н Ивайло Калфин. „Държавните институции ще продължат да работят с всички, които търсят начини за ограничаване на неформалната икономика“, заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика г-н Калфин.
В категорията „Нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата” първото място спечели Национална агенция за приходите – за осигуряване на възможност с безплатен персонален идентификационен код (ПИК) да се подават по електронен път данъчни и осигурителни декларации, както и да се проверява размерът на платените данъци и осигуровки и действителният размер на възнаграждението, върху което е осигурен работникът. Номинирани в тази категория бяха още Министерството на здравеопазването – за предприетите реформи в здравеопазването, които да доведат до по-ефективно разходване на обществен ресурс, запазване размер на здравноосигурителните вноски и ограничаване на неформалната икономика в сектора и Министерството на финансите за въвеждане на механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури, довел до ограничаване на измамите и увеличаване на събираемостта на данъка.
  При номинациите за „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция” наградата бе присъдена на проф. д-р Стефан Петранов, който е ръководител на екипа за създаване на Композитен индекс „Икономика на светло” и участник в редица други разработки и изследвания на неформалната икономика. Останалите номинирани бяха президентът на КНСБ Пламен Димитров за участие при изготвянето на препоръка на Международната организация на труда за формализиране на неформалната икономика и Институтът за пазарна икономика за активната позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, водещи до ограничаване и превенция на неформалната икономика.
Призът за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика отиде при разследващите журналисти Васил Иванов и Марин Николов, номинирани и за принос при разкриването на корупционни практики. Признание с номинации в тази категория получиха още Телевизия БТВ – за детайлно подготвените разследващи репортажи, касаещи създаването на „офшорни” компании, промени в законодателството и техния ефект върху изваждането „на светло” на операциите на множество компании и публични лица, както и вестник „Капитал“ – за обективно отразяване на сиви практики и активна позиция за ограничаване и превенция на неформалната икономика.
Победителите в трите категории бяха излъчени чрез тайно гласуване на 100 членно експертно жури. Конкурсът се провежда за втора поредна година. Негови организатори са Асоциация на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло”. Целта му е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ се стреми да повиши обществената нетърпимост към сивите практики, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. Номинациите за конкурса бяха определени чрез отворена обществена анкета през месеците април и май. Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряване и развитие на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

Снимки от церемонията по награждаването може да видите тук.