Икономисти срещу тавана за кешовите разплащания

bnt.bg Икономисти срещу тавана за кешовите разплащания

15.09.2015

Ще бъде ли въведен нов двупроцентен данък върху доходите в името на общините и ще бъдат ли ограничени до 5 хиляди лева кешовите разплащания. Двете неизвестни постави финансовото министерство с нов законопроект, предоставен за обществено обсъждане.

Николай Минков потърси коментар по готвените изменения

Докато общините напълно подкрепят готвеното повишение между 0 и 2 % на данъка върху доходите, то работодателите са против с аргумента, че новият налог ще стопира плахия икономически растеж, ще предизвика хаос във фирменото счетоводство и ще доведе до трудова миграция.

Васил Велев – председател на АИКБ: Това нарастване на данъчното облагане безспорно ще има отрицателен ефект върху потреблението. Друг спорен момент е администрирането на един такъв данък като се има в предвид, че много от заетите работят в една община, а се водят на работа, назначени са в предприятие, което юридически е регистрирано в друга.

Георги Шиваров- зам.-председател на БСК: Двупроцентният данък тепърва ще го калкулираме. Може би това ще помогне на общините да се развият, но това ще предизвика и движение на работната сила между различните общини. В крайна сметка този общински данък ще повлияе на миграцията на населението.

Друга нормативна промяна предвижда намаляване на тавана за кешови сделки от 15 хил. лв. на 5 хил. Според Камарата на нотариусите мярката ще удари търговията с автомобили втора употреба, от обменните бюра се опасяват от стагнация на търговията на дребно със злато и сребро.

Красимир Катранджиев – предс. на Камарата на нотариусите: Този праг ще удари по-скоро сделките с превозни средства, които са ежедневие за българина. Той е свикнал да брои парите на ръка, сделките се сключват буквално на улицата.

Благовест Белев – собственик на верига обменни бюра: Тези, които искат да купуват благородни метали, ще трябва да се съобразят с него и цялата сума или тази над 5 хил. лв. трябва да мине по банков път. Проблемът е, че това е война към парите в брой. Сега е 5 хил. лв., след някоя година ще стане 2 хил. лв., 1000, а в един момент има шанс тотално да се криминализира, употребата на пари в брой.

Калоян Стайков – икономист: Това създава допълнителни финансови тежести за коректните данъкоплатци. Т.е. фирма, която оперира на светло, няма укрити обороти, ще трябва да прекарва абсолютно всички плащания вече по банков път, което означава допълнителни такси и комисионни.

Готвените нормативни промени все още са на етап обществено обсъждане, след което те ще минат и дебат в ресорните парламентарни комиисии преди да влязат за гласуване в пленарната зала.