Какво очакват социалните партньори от изпълнението на бюджета за 2016?

bnt.bg Какво очакват социалните партньори от изпълнението на бюджета за 2016?

02.12.2015

Народното събрание прие на второ четене рамката на предложения от управляващите държавен бюджет за 2016 година. Депутатите удължиха продължителността на извънредното си заседание вчера до 22 часа, за да успеят да гласуват трите закона за бюджета на НЗОК, за държавното и обществено осигуряване и за държавния бюджет през 2016 година. С коментар за парите през следващата година гости в студиото на “Денят започва” бяха президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов.

Пламен Димитров каза, че в бюджетната философия не намира нищо ново, през последните 15 години тя е почти същата и преразпрелеляме 8 до 9 милиарда по-малко, отколкото бихме могли ако следваме философията на немския бюджет. За него е много голям проблем много бързото съкращаване на разходите и на дефицита, който сме допуснали. Според него това ще създаде проблеми пред бюджетните системи, ще лиши икономиката от ресурс, растежът ще бъде по-малък, отколкото би могъл да бъде като потенциал, от там заетостта и доходите няма да бъдат в максимума си. Основните рискове при бюджета са в две посоки, смята той. Едната е недооценената и подценена роля на енергетиката, тя почти отсъства като риск в бюджета, както и очакваната либерализация в този сектор от средата на април. Всичко това ще доведе до увеличение на цената на електрическата енергия, малките фирми най-вероятно няма да издържат без допълнителна бюджетна подкрепа, домакинствата, които няма да могат да понесат увеличението от 10-15% на електричеството не са предвидени като допълнителни средства в бюджета, обясни той. Димитров отбеляза и това, че НЕК заплашва още през зимните месеци да има проблем с доставките на електроенергия като надеждност и гарантираност. Другият голям проблем е демографията, за който също не виждаме сериозни мерки, допълни президентът на КНСБ.

Добрин Иванов се съгласи, че бюджетът за 2016 година прелича на миналогодишния и като философия, и като структура, дори и като цифри в някои случаи. Предвиждат се увеличение на разходите, увеличаване на приходите, съответно и увеличаването на БВП. “Тъй като бюджетът е една сложна плетеница от държавни и секторни политики, една част от тях ги подкрепяме, друга част не подкрепяме”, каза той. Според него е нормално да са на противни позиции със синдикатите. Това, което категорично подкрепят, е данъчната тежест и непромяната на данъците, които се предвиждат през 2016 година, започването на преразпределителната роля на държавата, спазването на Закона за финансова стабилност и ограничаването на разходите до 40% от БВП. Също така подкрепят и по-бързата фискална консулидация, която се предвижда в новия бюджет, тъй като по средносрочна прогноза бюджетният дефицит е бил фиксиран на 2.5, парвителството прави повече усилия и в проектобюджета е фиксиран 2% бюджетен дефицит. Те смятат, че тази консулидация може да бъде и по-бърза и по-стръмна, тоест да има по-бързо съкращаване на разходите, освен това се виждат и резерви в приходната част и смятат, че трябва да бъдат заложени по-високи цели на приходните агенции.