Коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме!“ подкрепя АОБР за повишаване на компенсациите за бизнеса заради енергийната криза

Коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме!“ ще подкрепи Асоциация на организациите на българските работодатели в искането за повишаване на компенсациите за българските предприятия заради извънредно високите цени на електроенергията и природния газ. По време на проведената среща между двете организации бяха коментирани и различни механизми за подкрепа.

АОБР представи препоръките си към държавния бюджет за 2022 г. и поиска в него да бъдат предвидени средства за финансиране на политики за справяне с последиците от кризата, причинена от COVID-19 и енергийната криза. Четирите национално представителни организации искат в бюджета за следващата година да бъде заложен ресурс за провеждане на политики за подобряване на бизнес средата, както и възможности за осигуряване на икономически растеж на България. Като изключително важни бяха посочени политиките, свързани с ускореното инвестиране на европейските фондове.

„Нашата коалиция стои зад почтения български бизнес, който дава работа на 2 млн. души. „Изправи се БГ! Ние идваме!“ сме за временно премахване на ДДС и акциза на тока,  както призова и ЕК, на енергоносителите и други стоки и услуги от първа необходимост. ДДС да се махне и от сметките на битовите, и от сметките на бизнес-потребителите на ток. В условията на лавинообразно нарастване на цените на тока тази мярка би била спасителна за бизнеса и домакинствата. За нас обявената подкрепа от 110 лв. е недостатъчна и настояваме държавата да поеме цялото увеличение на цената на тока за фирмите“, посочи Мая Манолова, председател на коалицията.

По думите й, бизнесът е прав да протестира, че мярката 60/40 остава с праг за получаване при 30% спад на оборота и обяви, че за „Изправи се БГ! Ние идваме!“ този праг трябва да се намали на 15%, за да не се стигне до верижни фалити на малки и средни фирми и хиляди хора да отидат в Бюрата по труда.

Национално представителните работодателски организации бяха категорични, че независимо от сложната политическа обстановка, дебатите по приоритетите и политиките на Бюджет 2022 трябва да бъдат в дневния ред на обществото и при конструиране на новия парламент проектът да бъде внесен и гласуван в ускорени срокове. С бюджета за 2022 г. страната ни трябва да направи и следващата стъпка по пътя ни към еврозоната и ОИСР.

Представителите на АОБР категорично обявиха подкрепата си за запазване на данъчна стабилност при запазване на равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2022 година. Според организацията, това е един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за икономически растеж. В допълнение на това, АОБР настоя за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни и общински такси. За пореден път работодателските организации отправиха забележка срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на такса „Битови отпадъци“ на основа на реалното замърсяване и настояха Бюджет 2022 г. да бъде изработен на основа, при която таксата се изчислява на принципа „замърсителят плаща“.

Сред другите важни препоръки на АОБР бяха: да се търсят възможности за включване в бюджета на разчети за реализиране на конкретни реформи в здравно-осигурителната система, преустановяване на административното увеличаване на минималната работна заплата и пенсия, прекратяване на заплащането от предприятията на първите три дни болнични и други.

Работодателите ще разчитат на подкрепата на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ за съдебната реформа, правната сигурност и сигурността на собствеността, за ограничаване на корупцията и по-голяма ефективност на публичните инвестиции. Роди се идеята „Изправи се БГ!“ да осветява неефективностите в публичните финанси, като провежда конкурс за антинаграда за най-неизгодна сделка на годината.