Коефициентът на редукция на пенсията от първия стълб е несправедлив и рестриктивен за икономиката

Коефициентът на редукция на пенсията от първия стълб у нас на родените след 01-01-1960 г.  е несправедлив и рестриктивен за икономиката ни. При настоящото му изчисляване той ощетява с 10% пенсионерите и препятства развитието на капиталовия пазар у нас. Около това се обединиха всички участници в международната конференция „Многостълбовите пенсионни системи в Европа – ползи и бъдеще“, организирана от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

„Лошата демографска конюнктура – застаряващото население и емиграцията през последните години са сред предпоставките за сериозния дефицит в първия стълб на пенсионната ни система. По данни на НСИ и Министерство на финансите в момента в България съотношението на заетите в частния сектор към това на заетите в бюджетния сектор и пенсионерите е 1,9 души към 2,6 души. По този показател страната ни е в дъното на класацията не само в ЕС. Решение на проблема, който създава това неблагоприятно съотношение за пенсионната система може да се търси в развитието на капиталовия стълб. Трябва да работим за по-добро регулиране на фазата на изплащане на пенсиите от втория (капиталов) стълб и разработване на мерки за насърчаване и привличане на повече осигурителни вноски в него“, заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев.

Той допълни още, че в държавите с най-добри  пенсионни системи пенсионните фондове притежават и управляват активи, чиято стойност е над 60% от БВП на съответната страната, докато у нас този процент е едва 12 на сто. В допълнение, съотношението между финансирането на проекти от капиталовия пазар и банковото кредитиране е два пъти по неблагоприятно в ЕС от колкото в САЩ, а България е на дъното на класацията в ЕС.

Според бившия управител на Националния осигурителен институт проф. Йордан Христосков спешно трябва да се предприемат мерки за промяна в българската пенсионна система. Сред тях са незабавно отменяне на възможността за прехвърляне на средства от втория към първия стълб, увеличаване на вноските във втория стълб от 5% на 10%, даже и с цената на намаляване на вноските в първия стълб или данъка върху доходите.

Като пречки за развитие и постигане на нужното доверие в пенсионната система у нас Христина Митрева посочи често променящото се трудово и пенсионно законодателство и недостатъчната информираност на обществото за пенсионните схеми.

Според участниците в международния форум тристълбовият модел е изключително удачен и дава възможност за различни форми на взаимодействие, които да осигурят достойни и сигурни пенсии. Те бяха категорични обаче, че не бива трите стълба да се противопоставят, а да се разглеждат като взаимодопълващи се части на едно цяло.

По време на конференцията бяха обсъдени още развитието на пенсионната политика на национално и европейско ниво, ползите от многостълбовата пенсионна система, която беше определена като безалтернативна  в момента, както и необходимостта от значителното увеличаване на спестяванията в допълнителното пенсионно осигуряване. Участие в събитието взеха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на Комисията труда, социалната и демографската политика Хасан Адемов, председателят на НОИ Ивайло Иванов, председателят на КФН Бойко Атанасов, председателят на Pensions Europe Янвилем Боума, представители на пенсионноосигурителни дружества от България и ЕС, работодателски организации, синдикати и неправителствени организации.

За повече информация вижте презентацията „Недостигът на човешки ресурси е проблем № 1 за бизнеса и се явява главен задържащ фактор на ускореното ни икономическо развитие!“.