Комисии към националния съвет

 • Аграрна политика

Съпредседатели: Михаил Тачев

Петър Николов

Секретар:

Мариана Трифонова

Членове:

Борислав Чернаев, Динко Пенев, Кръстю Ганчев, Милена Михайлова, Недялко Колаксъзов, Николай Монев

 • Данъчна политика и бюджет

Съпредседатели: Александър Керезов

Васил Велев

Секретар:

Добрин Иванов

Членове:

Ваньо Консулов, Георги Павлов, Иван Даскалов, Иво Груев, Марин Маринов, Милан Петров, Николай Славчев, Пламен Петров, Христина Вучева

 • Европейски програми и проекти

Съпредседатели: Геновева Христова

Михаил Бояджиев

Секретар:

Милена Димова

Членове:

Бенислав Ванев, Борислав Киров, Виолин Ненов, Даниела Анкова, Николай Ялъмов, Невяна Бумбарова, Поликсена Кръстанова, Славина Димитрова

 • Индустриална политика

Съпредседатели: Никола ЗикатановИлия Келешев

Секретар:

Валентина Радева

Членове:

Благовеста Шинева, Паскал Желев, Стефан Гълъбов, Христо Илиев, Цветана Янкова

 • Капиталови пазари

Съпредседатели: Румен РадевДанета Желева

Секретар:

Илка Спасова

Членове:

Георги Бахнев, Даниела Пеева, Любомир Бояджиев, Манол Денев, Николай Ялъмов, Пирин Атанасов, София Аргирова, Стефан Петранов

 • Конкурентоспособност

Съпредседатели: Атанас БобоковРумен Атанасов

Секретар:

Милена Димова

Членове:

Богдан Угърчински, Виолин Ненов, Геновева Христова, Георги Когелов, Даниела Анкова, Илза Атанасова, Михаил Михайлов, Михаил Тачев

 • Култура и творчески индустрии

Съпредседатели: Николай Дойнов
Секретар:Илка Спасова

Членове:

Димитър Дерелиев, Дочо Шипковенски, Пейо Пеев

 • Медии

Съпредседатели: Мартин БатковМилчо Близнаков

Секретар:

Анелия Йорданова

Членове:

Милена Милотинова, Михаела Божидарова, Прокопи Кюркчиев, Тодора Радева

 • Международно сътрудничество

Съпредседатели: Бойко НедялковНиколай Дойнов

Секретар:

Милена Ангелова

Членове:

Геновева Христова, Георги Минчев, Калин Митрев, Пирин Атанасов, Радослава Димитрова, Румен Атанасов

 • НИРД и ИКТ

Съпредседатели:

Боян Бойчев

Камен Фильов

Секретар:

Зорница Петкова

Членове:

Богдан Угърчински, Валентин Ставрев, Георги Балански, Даниела Анкова, Динко Пенев, Любомир Бончев, Петър Станчев, Румен Атанасов

 • Околна среда

Съпредседатели:

Алексей Кънчев

Мариана Итева

Секретар:

Гергана Янкова

Членове:

Борислав Великов, Даниела Анкова, Пирин Атанасов, Тачо Пашов

 • Регионална политика

Съпредседатели:

Борис Радулов

Стефан Чайков

Секретар:

Валентина Радева

Членове:

Антон Андронов, Благо Благоев, Манол Денев, Мария Георгиева, Петър Бъчваров, Цветанка Нешева

 • Транспорт

Съпредседатели:

Георги Минчев

Никола Христов

Секретар:

Златка Ризова

Членове:

Божидар Чапаров, Борис Калоянов, Венелин Неделчев, Йовко Йоцев, Николай Иванов, Светлин Стоянов

 • Тристранно сътрудничество

Съпредседатели:

Виктор Серов

Стефан Василев

Секретар:

Ивелин Желязков

Членове:

Георги Минчев, Николай Славчев, Росица Матева, Стойчо Симов, Трифон Трифонов

 • Туризъм

Съпредседатели:

Милчо Близнаков

Хараламби Анчев

Секретар:

Анелия Йорданова

Членове:

Галинка Метева, Георги Когелов, Здравко Костадинов, Ивайло Кожухаров

 • Човешки ресурси

Съпредседатели:

Богдан Угърчински

Хараламби Анчев

Секретар:

Силвия Беньова

Членове:

Кольо Райнов, Костадинка Маркова, Лиляна Буркова, Нели Керчева, Стойчо Симов, Таня Радкова, Филип Филипов, Цветана Янкова