Контролен съвет

Росица Тричкова

Председател

        Управител на РТ – ИНОВЕЙШЪНС ЕООД

Димитрина Горанова

Член, Председател на УС на

Асоциация на българските туроператори и туристически агенти

д-р Кирил Карамфилов

Член,  Представител на

Асоциация по трудова медицина

д-р Методи Янков
Metodi Yankov_2

Член, Управител на
МБАЛ  
„Сердика“ ЕООД

Никола Чакръкчиев

Nikola Chakrakchiev

Член, Представител на Българска национална
браншова камара на „Охранители и детективи“