Конференция на тема: „Ефектът от първите седем – поуки и предизвикателства в усвояването на …

vuzf.bg – Конференция на тема: „Ефектът от първите седем – поуки и предизвикателства в усвояването на европейските фондове за периода 2007-2014 г.“

04.11.2015

Окончателното приключване на европейските проекти за финансовия период 2007-2014 г. е повод да бъде направена оценка на ефективността, с която финансовите инструменти на ЕС са използвани в подкрепа на българските граждани.

С тази цел Институтът за стратегии и анализи (ИСА) и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организират конференция на тема: „Ефектът от първите седем – поуки и предизвикателства в усвояването на европейските фондове за периода 2007-2014 г.“, която ще се състои под патронажа на г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика на Р България. Замисълът на събитието е да се направи цялостна оценка в усвояването на европейските средства през първия седемгодишен период от членството на България в ЕС.

Форумът ще се състои на 17 ноември 2015 г. от 9,30 до 14 часа във ВУЗФ, гр. София, кв. Овча купел” ул. „Гусла“ 1.

Участие в конференцията ще вземат вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на финансите Владислав Горанов, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, ректорът на Химико-технологичния университет проф. д-р Митко Георгиев, главният научен секретар на БАН проф. дбн Евдокия Пашева, кметът на община Стара Загора Живко Тодоров, представители на научни звена, малки и средни предприятия, успешно реализирали проекти с европейско финансиране.

Акцент  в програмата ще бъде поставен върху ефекта на европейската подкрепа за развитие на науката и иновациите в България.

На базата на експозетата, изказванията и анализа на обратните връзки, ще бъде отпечатан сборник с материали от форума и ще бъдат изведени най-важните акценти и идеи, в подкрепа на по-висока ефективност в усвояването на европейските средства до 2020 г.