Корпоративната социална отговорност е вече неразделна част от новите стратегии за развитие на човешките ресурси

Корпоративната социална отговорност е вече неразделна част от новите стратегии за развитие на човешките ресурси, това дискутираха днес, 27.09.2019 г., участниците в организираното от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Германо–българската индустриално–търговска камара (ГБИТК) обучение на мениджъри човешки ресурси в областта на Корпоративната социална отговорност (КСО), което премина при голям интерес.

Обучението беше открито от д-р Милена Ангелова – заместник председател на Европейския икономически и социален съвет и главен секретар на АИКБ и от г-н Петър Начев, директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в МТСП, които посочиха важността на използването на КСО практики и модели от предприятията за повишаване на привлекателността на професиите, набиране на качествени човешки ресурси и задържането на персонала, но и за устойчиво развитие.

Обучението постигна поставената си цел да помогне на фирмите с актуална информация и практически съвети как да прилагат нови и иновативни модели на КСО с цел подобряване на производителността на служителите и работниците си и утвърждаване на името на компанията сред клиентите й. Беше посочено, че всички промени започват с лидери, които са готови да предприемат една вдъхновяваща цел – мисията за издигане на своята организация на ново ниво. Развитието на технологиите е донесло много от подобренията в качеството ни на живот, но е отговорно и за някои от най-големите ни негативни въздействия върху обществото и околната среда. В рамките на това обучение беше изследван начина, по който тези последици могат да бъдат обърнати в положителни тенденции. Беше посочено, че КСО увеличава популярността на марката, но не може да бъде цел на маркетинга.

Ключова презентация пред участниците изнесе инж. Огнян Траянов, в качеството му на председател на Българската мрежа на глобалния договор на ООН и председател на БАИТ, който посочи основните предизвикателства пред обществото ни: 22.2% от младите в България не работят и не се обучават (за EU 14.8%), 53% от завършилите висше образование не работят по специалността, над 12% отпадат преждевременно от училище, а в малките селища – над 20%.

Със свои актуални съвети към обучаващите се обърнаха лекторите г-жа Паула Бърн, водещ специалист в областта на КСО като представител на CSR Europe и г-жа Карлота Астори от Европейски център на работодателите и предприятията, предоставящи обществени услуги, която представи европейския етикет за използване и качество на КСО и инструмент за самооценка на предприятието. Последните тенденции и добри практики в прилагането на КСО и устойчивото развитие на компаниите бяха представени от д-р Марина Стефанова – председател на управителния съвет на Българската асоциация на КСО специалистите, доц. Теодор Дечев – директор „Индустриални политики“ в АИКБ, както и от изпълнителния директор на Фондация BGCause г-жа Елица Баракова. А основните резултати в областта на КСО постигнати по Проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори”, изпълняван от АИКБ, бяха представени от проф. Емилия Ченгелова от Института за изследване на обществата и знанието към БАН. Модератор на обучението беше г-жа Лидия Шулева – председател на специализираната комисия по „Икономическо развитие“ към ГБИТК.

Участие в обучението взеха множество фирми от банковата и застрахователната сфера, машиностроенето, веригите за доставки, електротехниката, фармацията.