Кръгла маса „За икономика на светло“ – 22 юни 2015 г.

Кръгла маса „За икономика на светло“ – 22 юни 2015 г………